Se face ordine în gestiunea şcolilor

0
356

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj pune în aplicare legislaţia privind casarea formularelor actelor de studii necompletate, aflate în gestiunea unităţilor de învăţământ preuniversitar. Reprezentanţii acestuia cer instituţiilor şcolare să facă propuneri în acest sens, termenul limită de transmitere a datelor fiind 4 decembrie, ora 12:00, atât în format letric, la unul dintre numerele de fax 0251/421824, 0351/407396, cât şi în format electronic, la adresa de e-mail informatizare@isjdolj.ro. Pentru o centralizare mai bună a datelor trebuie inserat cuvântul „acte” în subiectul mesajului.

Janina Vaşcu

Prin Ordinul nr.3844/24.05.20176 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, s-a aprobat Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de către unităţile de învăţământ preuniversitar. În esenţă, este vorba despre actele doveditoare care atestă calitatea de absolvent, dar, din varii motive, nu au fost ridicate, şi care au fost foarte mulţi ani stocate în gestiunea şcolilor. Unele dintre ele sunt necompletate. „La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Comisia de gestionare a actelor de studii a solicitat unităţilor şcolare propuneri privind casarea actelor de studii necompletate, aflate în gestiunea acestora. Din stocul pe care îl au până în anul 2016, inclusiv, unităţile de învăţământ au posibilitatea să oprească un număr de exemplare, pentru „duplicate”. Este o evidenţă clară a formularelor de studii din fiecare şcoală, aşa cum sunt prevăzute în legislaţie. S-a efectuat stocul pe ultimii zece ani, pe fiecare unitate de învăţământ, şi, acum, urmează casarea”, a precizat prof.  Janina Vaşcu, inspector general – adjunct  al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. În urma centralizării datelor, comisia constituită la nivelul ISJ Dolj va realizaprogramarea unităţilor şcolare, pentru predarea formularelor de studii necompletate.