S-a putea extinde programul “Masa caldă” pentru elevi

0
240
În acest an şcolar, 450 de școli ar putea să organizeze programul „Masa caldă” , conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. În prezent , este publicată în Monitorul Oficial doar lista celor 300 de școli și grădinițe beneficiare, deși autoritățile au anunțat de ceva vreme că vor fi incluse în program încă 50 de școli pe lângă cele 300. Proiectul citat modifică Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022.

FOTO: arhivă

„(1) În anul şcolar 2022 – 2023, pe perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.”, prevede proiectul menționat anterior.

Buget suplimentat

Conform situaţiei actuale, Executivul a motivat  că „deoarece sumele aprobate în anul 2022 pot asigura suportul alimentar pentru încă 100 de unități de învățământ preuniversitar, ceea ce ar corespunde unei măsuri suplimentare de sprijin pentru preșcolarii și elevii aflați în situația riscului de abandon școlar, este necesară majorarea numărului de unități de învățământ beneficiare de la 350 la 450 de unități”. Proiectul prevede 450 de unități de învățământ care să organizeze programul „Masa caldă”, dar suma acordată pentru anul 2022 nu a fost suplimentată, ci doar cea pentru 2023 – cu peste 58 de milioane de lei. Concret, este vorba despre 147.000.000 de lei pentru anul 2022, iar pentru anul 2023 este prevăzută suma de 266.510.000 de lei. Înainte, pentru cele 350 de școli, suma acordată pentru 2023 era de 207.900.000 de lei.

La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Finanţarea Programului-pilot în perioada desfăşurării cursurilor preşcolarilor şi elevilor din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în anul şcolar 2022 – 2023, se alocă bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pe raza cărora se află unităţile-pilot, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, astfel: în anul 2022, suma de 147.000 mii lei, iar în anul 2023, suma de 266.510 mii lei.”