O nouă evaluare a funcționării Scutului de confidențialitate UE-SUA

0
445
Comisia Europeană publică raportul privind cea de a treia evaluare anuală a funcționării Scutului de confidențialitate UE-SUA. Raportul confirmă faptul că SUA continuă să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal care, în temeiul Scutului de confidențialitate, sunt transferate din UE către societățile participante din SUA.

De la cea de a doua evaluare anuală, s-au adus o serie de îmbunătățiri funcționării cadrului și, de asemenea, s-au efectuat numiri în cadrul principalelor organisme de supraveghere și de soluționare a plângerilor, cum ar fi Ombudsmanul pentru Scutul de confidențialitate. În cel de al treilea an de la intrarea în vigoare a Scutului de confidențialitate, evaluarea s-a axat pe lecțiile învățate din punerea sa concretă în aplicare și din funcționarea sa de zi cu zi. În prezent, la acest cadru de protecție a datelor încheiat între UE și SUA participă aproximativ 5 000 de societăți. „Scutul de confidențialitate, la care participă aproximativ 5 000 de societăți, este o poveste de succes. Evaluarea anuală a Scutului de confidențialitate reprezintă o verificare importantă a modului său de funcționare. Vom continua dialogul în materie de diplomație digitală cu omologii noștri din SUA, pentru a consolida Scutul de confidențialitate, inclusiv în ceea ce privește supravegherea, asigurarea respectării dispozițiilor sale și, pe termen mai lung, sporirea convergenței sistemelor noastre.”, a subliniat Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová.
„Mecanismele relevante de atac funcționează bine”
Cea de a treia evaluare menționează printre îmbunătățirile constatate faptul că Departamentul Comerțului din SUA asigură supravegherea necesară într-un mod mai sistematic, alegând de exemplu un eșantion de societăți în care efectuează verificări lunare privind respectarea principiilor Scutului de confidențialitate. „Măsurile de asigurare a respectării dispozițiilor Scutului de confidențialitate s-au îmbunătățit odată cu adoptarea de către Comisia Federală pentru Comerț a unor măsuri corective în șapte cazuri. Tot mai multe persoane fizice din UE își exercită drepturile pe care le au în temeiul Scutului de confidențialitate, iar mecanismele relevante de atac funcționează bine”, se precizează în comunicatul de presă al Comisiei Europene. În plus față de numirea Ombudsmanului permanent, s-au ocupat și ultimele două posturi vacante din cadrul Consiliului de supraveghere a vieții private și a libertăților civile, acesta ajungând pentru prima dată, din 2016, la numărul complet de membri.
Măsuri concrete…
Cu toate acestea, Comisia recomandă să se ia anumite măsuri concrete pentru a se asigura mai bine, în practică, funcționarea eficace a Scutului de confidențialitate. Printre aceste măsuri se numără și consolidarea în continuare a procesului de (re)certificare pentru societățile care doresc să participe, prin reducerea duratei acestui proces, extinderea verificărilor conformității, inclusiv în ceea ce privește declarațiile false referitoare la participarea la cadru, și elaborarea de orientări suplimentare destinate societăților privind datele referitoare la resursele umane. De asemenea, Comisia se așteaptă ca, în continuare, Comisia Federală pentru Comerț să își intensifice investigațiile privind respectarea cerințelor de fond ale Scutului de confidențialitate și să furnizeze Comisiei și autorităților de protecție a datelor din UE informații referitoare la investigațiile în curs.

La evaluare au participat și reprezentanți ai autorităților independente de protecție a datelor din UE
Decizia privind Scutul de confidențialitate UE-SUA a fost adoptată la 12 iulie 2016, iar cadrul Scutului de confidențialitate a devenit operațional la 1 august 2016. Acesta protejează drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor UE ale căror date cu caracter personal sunt transferate societăților certificate din SUA în scopuri comerciale și oferă claritate juridică societăților a căror activitate se bazează pe transferuri transatlantice de date. Comisia s-a angajat să examineze anual acordul pentru a evalua dacă acesta continuă să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Prima și cea de a doua evaluare anuală au avut loc în septembrie 2017 și, respectiv, în octombrie 2018. „La 12 septembrie 2019, directorul general pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Tiina Astola, și Secretarul pentru Comerț al SUA, Wilbur Ross, au lansat discuțiile în vederea celei de a treia evaluări a Scutului de confidențialitate UE-SUA. Constatările din acest raport se bazează pe reuniuni cu reprezentanți ai tuturor departamentelor guvernamentale din SUA responsabile cu funcționarea Scutului de confidențialitate, inclusiv ai Departamentului Comerțului, ai Comisiei Federale pentru Comerț, ai Biroului directorului Serviciului național de informații și ai Departamentului de Justiție, care au avut loc la Washington, în septembrie 2019, precum și pe contribuții din partea unei game largi de părți interesate, inclusiv pe feedback-ul societăților și al ONG-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul protecției vieții private. La evaluare au participat și reprezentanți ai autorităților independente de protecție a datelor din UE…”, se precizează într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.
În prezent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene judecă o cauză privind transferurile de date din UE către SUA, care poate avea un impact și asupra Scutului de confidențialitate. În iulie 2019 a avut loc o audiere în cauza C-311/18 (Schrems II). După pronunțarea hotărârii Curții în această cauză, Comisia va evalua consecințele sale asupra Scutului de confidențialitate.