Expediţia Dunării a ajuns la final

0
111

După o călătorie de aproape două luni, navele Joint Danube Survey – JDS 3 au ajuns săptămâna aceasta la final, cei 18 experţi şi oameni de ştiinţă încheind astfel cea mai mare expediţie din lume care se desfăşoară de-a lungul unui curs de apă. Călătoria pe apele fluviului a început de la Regensburg, chiar de la izvoarele Dunării şi s-a încheiat în Deltă. 

Organizată o dată la şase ani, Expediţia comună de supraveghere a Dunării (Joint Danube Survey – JDS 3) a reunit experţi şi oameni de ştiinţă din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croaţia, Bulgaria şi România. Din echipa internaţională, au făcut parte şi trei români, experţi din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Florentina Dumitrache (chimist din cadrul ANAR Bucureşti), Claudia Nagy (biolog din cadrul Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa) şi Mary Crăciun (chimist din cadrul Administraţia Bazinală de Apă Jiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinţi). Aceştia au colectat noi informaţii cu privire la parametrii de calitate ai Dunării care nu sunt acoperiţi de monitorizarea desfăşurată permanent de către toate ţările riverane Dunării şi, în acelaşi timp, au strâns date uşor comparabile pentru tot cursul de apă.

Activitatea JDS 3 a fost cu mult mai complexă decât cea de la celelalte două ediţii, reuşindu-se, de exemplu, să se realizeze dragări şi până la 20 de metri adâncime. De asemenea, s-au realizat analize foarte complexe de identificare a substanţelor periculoase din apă, investigaţiile realizate fiind unele dintre cele mai dificile din Europa şi din lume. În acelaşi timp, s-a acordat o importanţă deosebită analizei ihtiofaunei (peştilor), analize care s-au efectuat atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, chiar şi consecutiv. Ca un element de noutate, s-a realizat o măsurătoare transversală a debitelor şi a nivelurilor Dunării.

Rezultatele expediţiei vor fi publicate anul viitor

Echipa internaţională a călătorit din Germania până în România, pe o distanţă de 2.357 de kilometri, şi a trecut prin ţările pe care le străbate fluviul Dunărea. În tot acest interval, experţii au efectuat monitoring investigativ şi activităţi de cercetare referitoare la starea ecologică şi chimică a apei, sedimentelor, suspensiilor şi biotei prin analiza indicatorilor biologici, fizico-chimici, hidromorfologici şi microbiologici. O parte din indicatori au fost analizaţi la bordul vaselor însă cea mai mare parte au fost conservate, transportate şi analizate în laboratoare desemnate din întreaga Europă. Pe teritoriul României, s-a realizat prelevarea din 12 secţiuni de monitorizare (pentru indicatorii fizico-chimici şi biologici), din trei puncte (mal stâng, mal drept şi mijloc) şi din alte încă 11 secţiuni, pentru ihtiofaună, adică peşti. În primăvara anului imediat următor, România va genera un raport naţional pe care îl va da publicităţii, după prelucrarea şi interpretarea primelor date, iar, în toamna lui 2014, Comisia Internaţională pentru Protecţia fluviului Dunărea va da publicităţii raportul cu rezultatele din JDS3.

Datele colectate pe parcursul expediţiei vor constitui baza viitoare de analiză şi monitorizare a calităţii fluviului Dunărea pentru următorii şase ani pentru toate ţările riverane Dunării şi din bazinul Dunării. De asemenea, ele vor fi utile pentru luarea unor măsuri importante în implementarea Strategiei Dunării şi pot constitui un punct de plecare pentru proiecte viitoare.

Costurile JDS3 se ridică la 2,5 milioane de euro

În paralel cu activităţile echipei internaţionale, pe tronsonul românesc al Dunării, în aceeaşi perioadă, a participat şi o echipă de 20 experţi din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin unităţile sale teritoriale. Echipa naţională a recoltat probe de apă, de sedimente şi biologice, atât din fluviul Dunărea, cât şi din trei dintre afluenţii principali ai acestuia, respectiv Argeş, Siret şi Prut, amonte de confluenţa cu Dunărea. Probele au fost prelevate din secţiunile Baziaş, Koronin, Şimian, Gruia, Pristol, aval Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeş, aval Argeş, Chiciu, aval Brăila, râul Siret şi râul Prut, Isaccea, şi pe braţele Dunării – Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe. Probele au fost transmise pentru analize în  Laboratoarele de calitatea apei de la Turnu Severin, Craiova, Constanţa, Tulcea şi Laboratorul Naţional Bucureşti.

Costurile totale estimate pentru pregătirea, organizarea şi implementarea JDS3, evaluate de către Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea, se ridică la 2,5 milioane de euro. Toate costurile legate de deplasarea şi pregătirea echipei, transportul şi dotarea navelor, precum şi analizele care se vor efectua la nivelul laboratoarelor ANAR sunt suportate din sursele proprii ale instituţiei şi, până în acest moment, eforturile financiare sunt cuantificate la un nivel de peste 70.000 de euro. La acestea, se mai adaugă şi cheltuielile pentru deplasarea, echiparea cu suport logistic şi uman, a navei Istros, suportate din Fondul de Mediu, în valoare de 670.000 lei.