Ion Cupa, preşedinte ALDE Dolj:  “Învăţământul profesional doljean se va dezvolta dacă vom crea locuri de munca durabile în tot judeţul”

0
243

cupaALDE Dolj consideră că locurile rămase neocupate în şcolile profesionale doljene, cca. 600, ilustrează criza de creştere economică a judeţului nostru. Multe din locurile neocupate sunt tocmai în specializările din sectoarele deficitare: construcţii, turism şi alimentaţie publică. Conducerea acestei formaţiuni politice reafirmă ideea că aşezarea mizei pe turism ca motor de dezvoltare economică este o soluţie viabilă pentru Dolj. „Concentrarea majorităţii unităţilor de cazare în Craiova, slaba infrastructură hotelieră în celelalte municipii, precum şi  infrastructura turistică săracă din mediul rural reprezintă efectul absenţei unei strategii competitive pentru dezvoltarea turismului doljean. Această realitate face ca interesul pentru resurse umane de calitate în serviciile turistice să fie  foarte scăzut, de unde şi opţiunile puţine ale tinerilor de a se califica  pentru ocupaţii în acest sector care la acest moment nu prea oferă satisfacţii profesionale”, susţine deputatul Ion Cupă, într-un comunicat de presă. ALDE apreciază că învăţământul profesional de turism şi servicii s-ar dezvolta puternic daca potentialul turistic al judeţului ar fi valoricat măcar pe trei dimensiuni principale: turism de croazieră, turism balneoclimateric şi turism cultural (rural, peisagistic, religios)