Absolvenţii de minim 16 ani pot primi indemnizaţie de şomaj

0
68

Absolvenţii a cel puţin 10 clase, în vârstă de minim 16 ani, pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj de 250 de lei (reprezentand 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj – în valoare de 500 de lei în 2014), pentru o perioada de şase luni, dacă se înregistrează la agenţia de ocupare a forţei de muncă în maxim 60 de zile de la data absolvirii. Aceştia trebuie să se înregistreze la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesionala). Actele necesare pentru înregistrarea absolventului la agenţia de ocupare a forţei de muncă sunt: actul de identitate în original şi copie, actele de studii şi de calificare sau adeverinţă din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie, adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.