Prof.univ.dr Cezar Spînu, rectorul Universităţii din Craiova: “Cercetarea aplicativă este viitorul pentru toate universităţile din România”

0
279

Universitatea din Craiova a organizat  miercuri seara, la Aula Alexandru Buia”, un eveniment de înaltă ţinută, „Gala excelenţei în cercetare” , ediţia a II-a 2017, în cadrul căreia au fost  premiaţi cercetătorii care au publicat articole în reviste cotate ISI,  monografii în edituri internaţionale de prestigiu şi au obţinut brevete pentru idei şi produse inovative în perioada 2015-2016. Toţi au fost recompensaţi cu granturi interne de cercetare care să susţină activitatea viitoare. Premiile, cu valori cuprinse între 500 lei şi 5.000 lei i-au încurajat şi determinat pe cercetării craioveni să continue activitatea.

cercetare4.jpgCadrele didactice s-au implicat activ în activitatea de cercetare în această perioadă şi au obţinut granturi importante în competiţii naţionale şi internaţionale. Nouă proiecte noi au fost câştigate în competiţii, la care se adaugă cele 47 de proiecte în derulare în anul 2015. În anul 2016, au fost câştigate 15 proiecte noi în competiţii naţionale şi internaţionale, la care se adaugă alte 44 de proiecte în derulare. Volumul total al finanţării atrase prin contracte de cercetare se ridică la 6.302.714 lei în anul 2015, respectiv 6.306.921 lei în anul 2016. “Participăm astăzi ( n.r miercuri) la un eveniment important al Universităţii din Craiova. Este primul dintr-o serie de evenimente care se vor desfăşura pe parcursul acestui an, sub egida “Anului Universităţii din Craiova”, 70 de ani de la cercetare1înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ superior. Sigur, că eforturile depuse de noi toţi au dat roade. Se pare că, Universitatea din Craiova, încet-încet ajunge acolo unde îi este locul, între cele mai importante universităţi din România, între cele mai importante universităţi recunoscute international. Această Gală onorează colegii noştri care muncesc cu dedicaţie, zi de zi. Strategia Universităţii din Craiova în domeniul cercetării ştiinţifice vizează dezvoltarea şi transferul cunoaşterii la niveluri performante către comunitate şi este fundamentată pe doi piloni principali. Unul, încurajarea cercetării fundamentale, ca bază a creşterii performanţei şi vizibilităţii instituţiei la nivel regional, national şi international. Şi al doilea pilon se referă la sprjinirea cercetării aplicative care poate genera resurse financiare, prin implicarea noastră în rezolvarea unor probleme concrete ale mediului socio-economic. Şi am încercat în ultimii ani să dezvoltăm parteneriate cu cât mai multe companii importante din regiunea Olteniei şi nu numai. Funcţionarea acestor parteneriate ne îndreptăţeşte să credem că suntem pe drumul cel bun în extinderea colaborărilor şi în instituirea unor centre puternice de cercetare aplicativă”, a subliniat prof.univ.dr Cezar Spânu, rectorul Universităţii din Craiova

“Acest eveniment se adresează şi cercetării fundamentale”

cercetare2Prin organizarea acestui eveniment, conducerea UCV şi-a propus recompensarea rezultatelor semnificative obţinute în cercetare, precum şi creşterea vizibilităţii şi impactului cercetării din Universitatea din Craiova. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cercetătorii Universităţii din Craiova este reflectată şi prin premiile acordate de organizaţii de prestigiu din ţară şi străinătate. Activitatea cercetătorilor craioveni a fost recunoscută prin 21 de premii în anul 2015 şi 19 în anul 2016. “Cercetarea aplicativă este viitorul pentru toate universităţile din România. Nu mai putem rămâne în paradigma finanţării instituţionale pentru că se pare că va fi din ce în ce mai greu. Acest eveniment se adresează şi cercetării fundamentale. Este un eveniment dedicat şi colegilor nostri ca lucrează zi de zi în laboratoare pentru diferite proiecte de cercetare şi care publică şi publică bine şi care fac brevete pe care trebuie ca noi, Universitatea din Craiova, să fim în stare să le utilizăm astfel încât acele top-uri care se fac din când în când să ne aducă pe locurile fruntaşe, care reprezintă prestigiul Universităţii din Craiova, dar şi vizibilitate international. Totodată, înseamnă şi atragere de studenţi şi bineînţeles, o finanţare mai bună. O să vedeţi pentru prima dată, deşi este doar a doua ediţie, o schimbare de filosofie…”, a mai spus rectorul Universităţii, prof.univ.dr Cezar Spânu.

20% din valoarea totală a premiilor acordate

cercetareÎn cadrul evenimentului au fost  acordate: distincţii pentru cercetătorii cu cele mai bune rezultate din cele 13 domenii de cercetare de excelenţă din cadrul instituţiei; Trofeul de excelenţă în cercetare pentru primii 3 cercetători, la nivelul întregii universităţi; Trofeul de excelenţă pentru departamentele cu cel mai bun punctaj acumulat prin însumarea rezultatelor membrilor săi. De asemenea, vor mai fi acordate premii pentru „Recunoaştere academică”; „Soluţii inteligente”; „Parteneriate strategice” şi „Cercetători asociaţi”. Criteriile în baza cărora s-au acordat distincţiile au fost prezentate de prof.univ.dr Radu Constantinescu, prorectorul Universităţii din Craiova. „Domeniile majore de cercetare3.jpgcercetare : Ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte; Ştiinţe inginereşti şi Ştiinţe exacte. Calculul punctuajelor individuale se realizează prin cumularea punctajelor – raportate la numărul de autori – obţinute pentru articole, cărţi şi brevete. Articolele : factorii de impact ai revistelor, corespunzători anilor 2015 şi 2016. Brevetele : 0,5 puncte/brevet naţional şi 3 puncte/brevet internaţional. Cărţi : 3 puncte/carte într-o ediţie internaţională de prestgiu. Ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare, facultăţile sau departamentele sunt premiate suplimentar cu o sumă reprezentând 20% din valoarea totală a premiilor acordate membrilor acestora”, a subliniat prorectorul Universităţii, prof.univ.dr Radu Constantinescu.

***

Au obţinut diplome de onoare :

Domeniul Ştiinţe Economice:

2015 : prof.univdr Ilie Budică

2016 : conf.univ.dr Liviu Popescu

Domeniile Ştiinţe Juridice,  Ştiinţe Umaniste, Ştiinţe Comportamentale :

2015 : prof.univ.dr Monica Tilea

2016 : prof.univ.dr Ligia Rusu

Domeniile Ingineria Sistemelor şi Robotică :

2015 : conf.dr ing. Daniela Danciu

2016 : asist.dr.ing Monica Roman

           prof.univ.dr.ing Dan Selişteanu

Domeniile Inginerie Electrică şi Transporturi :

2015 şi 2016 : prof.univ.dr Romulus Lungu

                        conf.dr.ing Mihai Lungu

Domeniile Inginerie Mecanică şi Ingineria Materialelor :

2015 :  conf.dr.ing Oana Gîngu

2016 :  conf.dr.ing Lucian Gruionu

Domeniul Ingineria Resurselor Vegetale :

  • Facultatea de Agronomie

2015: prof.univ.dr Rodica Soare

2016 : conf.univ.dr Petre Săvescu

  • Facultatea de Horticultură

2015 : prof.univ.dr Violeta Nour

2016 : Rodica Aurelia Cimpoiaşu

Domeniul Chimie :

2015 şi 2016 : prof.univ.dr Paul Chiriţă

Domeniul Fizică :

2015 : lect.dr Silviu Constantin Săraru

2016 : lect.dr Iulia Petrişor

Domeniul Geografie :

2015 : lect.univ.dr Sandu Boengiu; lect.univ.dr Oana Ionuş; lect.univ.dr   Mihaela Licurici

2016 : lect.univ.dr Oana Ionuş

Domeniul Informatică :

2015 : conf. Univ.dr Daniela Dănciulescu

2016 : conf.univ.dr Smaranda Belciug

Domeniul Matematică :

2015 :  prof.univ.dr Andaluzia Cristina Matei; conf.univ.dr Marius Stănescu

2016: prof.univ.dr Vicenţiu Rădulescu; conf.univ.dr Constanţa Constantinescu