Începe simularea Evaluării Naţionale, pentru elevii din clasa a VIII-a, în Dolj fiind aşteptaţi, pentru susţinerea probelor, peste 4.000 de elevi

0
330

Mâine, va începe simularea Examenului de Evaluare Naţională, pentru absolvenţii clasei a VIII-a , din promoţia actuală. Probele se vor desfăşura conform metodologiei, impusă de pandemia de COVID – 19. În judeţul Dolj, peste 4.000 de  elevi vor participa la simulări, cei aflaţi în evidenţa ISJ Dolj, distribuiţi în 149 de unităţi de învăţământ gimnazial. În două dintre acestea, examenul nu va fi susţinut, din cauza pandemiei.

Emoţiile sunt mari, atât ale elevilor, cât şi ale părinţilor acestora şi ale cadrelor didactice care i-au pregătit: “La simularea, care va începe mâine, sunt înscrişi  4.096 elevi din județul Dolj, care vor participa, în perioada 29-30 martie , la simularea examenului  de Evaluare Națională (2.434 elevi din mediul urban și 1.662 elevi din mediul rural). Examenul este organizat în 149 de unități de învățământ, care școlarizează elevi de clasa a VIII-a. Două unități de învățământ nu vor participa la Simularea Evaluării Naționale organizată de MEC, ca urmare a suspendării activității didactice față în față și continuarea procesului de învățământ în sistem online,avizată de către Direcția de Sănătate Publică în urma anchetei epidemiologice si a hotarârii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 9 alin (1)-(3) din Ordinului Comun nr. 3.235/93/04.02.2021, cu completările ulterioare”, a precizat prof. Claudiu Crăciunioiu, inspector general – adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Cele două unităţi şcolare care nu vor fi prezente , prin elevii săi, la simulare, sunt Şcolile Gimnaziale din Galicea Mare şi Segarcea, fiecare cu câte 23 de elevi.

Prima probă, cea la Limba şi literatura română

Luni, 29 martie, va avea loc proba scrisă la Limba şi literatura română. Examenul de simulare va continua marți, 30 martie, cu proba scrisă la Matematică. Probele încep la ora 9:00.Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, la nivelul aceleiași clase, pentru a evita interacțiunea elevilor din clase diferite. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore. Toate sălile de clasă în care se va susține simularea examenului de Evaluare Națională au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. În acord cu prevederile legale în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ  în care se desfășoară simulările naționale au obligația de a asigura în sălile de clasă toate măsurile igienico-sanitare, de prevenire și protecție, pentru evitarea îmbolnăvirii cu virusul SARS-Cov 2, conform prevederilor Ordinului Comun, nr.3235/93/2021 al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Rezultatele obținute la simulare nu vor fi publice. Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog. Simularea examenului de Evaluare Națională se defășoară în conformitate cu Ordinul  nr. 3.449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021-2022, cu modificările ulterioare. Obiectivele simulării sunt: familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor liceale.