Conferință susținută de cercetător dr. Constantin Nețoiu, la Muzeul Olteniei

0
300

La Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei are loc astăzi, de la ora 11.00, o conferinţă cu o suită de videoproiecţii, susţinută de dr. Constantin Nețoiu, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Silvică Marin Drăcea”, cu genericul „Starea fitosanitară a pădurilor din România pe fondul schimbărilor de mediu actuale”. Manifestarea se desfășoară în cadrul proiectului cultural-educativ „Mediul şi Sănătatea” și este dedicată Lunii Pădurii (15 martie – 15 aprilie). Și-au anunțat participarea studenţi de la Departamentul de Geografie – Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Craiova (coord. lector univ. dr. Oana Mititelu Ionuș) și elevi ai Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” (coord. prof. Luminița Radu-Militaru).

Pentru a sublinia importanţa pădurilor în constelaţia ecosistemelor terestre ale planetei, Organizația Națiunilor Unite a desemnat perioada 15 martie – 15 aprilie ca Luna Pădurii, unul din cele mai importante evenimente în domeniul silvic şi ecologic. Este o lună în care se desfăşoară diferite activităţi de informare, menite a sensibiliza populaţia cu privire la importanţa tezaurului verde în menţinerea echilibrului ecologic.

În România, evenimentul a demarat încă din anul 1902, fiind promovat de Spiru Haret, sub denumirea de „Sărbătoarea sădirii arborelui”. Din cauza tăierilor necontrolate efectuate de om şi a unor calamităţi naturale cum sunt furtunile puternice, dar mai ales incendiile, astăzi, suprafeţe întinse de pădurea sunt afectate producând fenomene precum eroziunea solului şi implicit scăderea fertilităţii lui, inundaţiile şi alunecările de teren, creşterea concentraţiei de CO2 atmosferic şi scăderea concentraţiei de O2, seceta prelungită și accentuarea fenomenului de deșertificare.

Pădurile României reprezintă 26,3% din teritoriul ţării, situând România pe locul 12 printre ţările din Europa. În ultimii 75 de ani, suprafaţa pădurilor noastre s-a redus cu aproximativ 15%, având în vedere faptul că se taie ilegal 3 hectare de pădure în fiecare oră.

În acest context se desfășoară și evenimentul de astăzi de la Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, sub coordonarea muzeografului dr. Ionelia Claudia Goga. Tema propusă vizează importanţa stării de sănătate a pădurilor ca o rezultantă a multiplelor interacțiuni dintre mediul fizico-geografic în care se află biocenozele forestiere și activitățile umane. În România, în condițiile în care pădurile sunt localizate aproape în zone cu un grad relativ ridicat de favorabilitate, sunt afectate în principal de factori  determinanți: biotici și mai puțin de factori abiotici. Împreună, aceste două categorii de factori afectează anual suprafețe ce variază între 30-40%  din suprafața totală a pădurilor din care cca. 85% sunt suprafețe afectate de factori biotici, în principal de insecte și în mai mică măsură microorganisme patogene, mamifere.

Tendințele evidențiate în ultimele decenii de amplificare a fenomenelor de secetă, a atacurilor diverșilor factori biotici, de extinderea fenomenului de uscare anormală la tot mai multe specii, indică o fragilitate crescândă a ecosistemelor forestiere din România, unde starea generală de sănătate a pădurilor este satisfăcătoare, iar după standardele internaționale, Romania se situează printre țările cu păduri moderat afectate.