INS: În Teleorman, 17 pensionari la 10 salariaţi!

0
60

pensionari1-600x400-7Potrivit Institutului Naţional de Statistică în anul 2016 numărul mediu de pensionari a fost de 5.257 mii persoane, în scădere cu 49 mii persoane faţă de anul precedent; raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel  al salariaţilor a fost de 9 la 10; pensia medie lunară a fost de 948 lei, mai mare cu 6,3% faţă de anul precedent; pensia medie de asigurări sociale de stat a  fost de 931 lei, iar  raportul dintre pensia medie de  asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet  de  cotizare  (fără  impozit  şi  fără contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 53,3%  (comparativ cu 57,8% în anul precedent); indicele  pensiei  medii  reale  faţă  de  anul  precedent,  calculat  ca  raport  între  indicele  pensiei  nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 107,5%.

 

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5  pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti la 17 la 10 în judeţul Teleorman. Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 400 de lei (711 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1.122 lei în Municipiul Bucureşti).Pensionarii de asigurări  sociale  deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,0% în totalul celor de asigurări sociale. Pe  categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost  preponderent (75,1%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile  de pensii – anticipată şi anticipată parţial au reprezentat 1,9%.