Şcoala „Obedeanu”, revendicată de vecini

0
324

Împroprietăririle au început de la poartă

Şcoala nr. 1 „Obedeanu” din Craiova, cunoscută în documentele istorice ca  prima unitate de învăţământ din Oltenia, a rămas fără cale de acces spre clase. Proprietara imobilului vecin a revendicat şi a obţinut în instanţă 185 de metri pătraţi din terenul de sport al şcolii, cu tot cu poarta de acces folosită de elevi, dar şi de preşcolari. Nu este însă singurul proces pentru dezmembrarea patrimoniului acestei unităţi de învăţământ. De curând a intrat în litigiu şi Grădiniţa nr. 59, aflată în alt corp de clădire al şcolii, revendicată de doi proprietari: unul care solicită imobilul, altul care cere terenul pe care se află acesta.

Ctitorită de boierul Constantin Obedeanu şi oficializată ca şcoală publică prin hrisovul domnesc al lui Alexandru Ipsilantti din 26 aprilie 1775, Şcoala nr. 1 din Craiova este revendicată parţial de vecini. În urmă cu două săptămâni s-a făcut executare silită pe o parte din terenul de sport şi pe poarta unităţii de învăţământ. Proprietari – reclamanţii Ion Popa şi Maria Popa, ce locuiesc în vecinătatea şcolii şi posedă contractul de vânzare cumpărare nr. 78/15.02.1957, în care se arată că în anul 1957 au cumpărat o suprafaţă de 485 mp. Aceeaşi familie susţine că în 1973-1974 a fost deposedată abuziv, de conducerea de la acea dată a Şcolii „Obedeanu”, de 184 mp.

Revendicările au început, din câte arată documentele, din anul 2003. Atunci reclamaţii au făcut către Consiliul Local Craiova o solicitare prin care au cerut restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 184 mp. Cererea a fost respinsă, cu motivarea că «prin articolul 42 din Legea nr. 10/2001 a fost întocmit procesul-verbal, pe care reclamanţii l-au însuşit şi l-au semnat, că terenul solicitat se află în incinta Şcolii „Obedeanu”, care este afectat de utilitate publică şi face parte din domeniul public al municipiului Craiova». Aceeaşi motivare a fost folosită şi în instanţe, unde şi primele procese au fost pierdute.

Gardul ajunge până la geamul claselor

În cele din urmă, insistenţii reclamanţi au intrat în posesia suprafeţei, care începe de la poarta şcolii, ce are o deschidere de peste 7 metri, şi intră pe lungime în interiorul terenului de sport, pe care îl micşorează cu mai bine de 23 mp. În proprietate este inclusă şi o parte din gardul de beton al unităţii de învăţământ care delimita curtea şcolii de vecini. Proprietarii ajung până sub geamul clădirii de pe strada „Obedeanu”, în care învaţă elevii din clasele a V-a – a VIII-a. Nu mai rămâne nici un metru cale de acces. Poarta era folosită atât de elevi, cât şi de preşcolari. Aceştia au ales însă să lase cale liberă copiilor să intre în clase pe această poartă, dar numai până la sfârşitul anului şcolar. Cadrele didactice spun că au fost anunţate că din vară,vor închide definitiv intrarea.

Nu mai există cale de acces pentru pompieri

Punerea în posesie a luat prin surprindere conducerea şcolii, care susţine că nu a primit nici o notificare până la executare. «Nu am fost înştiinţaţi de acest litigiu. Şcoala „Obedeanu” a devenit structură a Şcolii nr. 12 „Decebal” din 2010, dar nu am primit nici o notificare cu privire la existenţa vreunui litigiu. Totul a fost brusc şi a creat o situaţie foarte dificilă. Trebuie să facem o altă cale de acces, care nu va îndeplini toate condiţiile de siguranţă. Soluţia pe care o întrevedem acum este să lăsăm acces în şcoală prin faţa celui de-al doilea corp de clădire. Este bine pentru elevi, dar nu şi pentru preşcolari. Nu este însă singurul inconvenient. Poarta pierdută era singura cale de acces care ar fi permis pătrunderea unei maşini de pompieri în curte pentru situaţii de urgenţă. Dacă se întâmplă ceva, nu putem asigura accesul pe nici o poartă, pentru că în interiorul curţii clădirile sunt foarte apropiate», a precizat Emilia Lungulescu, directorul Şcolii nr. 12 „Decebal” Craiova.

Grădiniţa, cerută după renovare

Pierderea căii de acces în Şcoala „Obedeanu” nu este singura veste pe care a primit-o conducerea unităţii de învăţământ, de la începutul acestui an. De curând, în pragul şcolii au mai apărut alţi doi proprietari, care îşi dispută imobilul în care s-a mutat de doi ani Grădiniţa nr. 59. Unul dintre reclamanţi, Alexandra Mişinschi, şi ea vecină cu şcoala, revendică clădirea, iar celălalt – terenul pe care se află aceasta. „Am primit de curând şi o vizită a unui expert, care mi-a spus că avem şi grădiniţa revendicată. Cererea de revendicare este făcută însă după ce s-au făcut investiţii destul de mari în această clădire, pentru consolidare şi modernizare, cu bani de la Primăria Craiova”, a spus directorul şcolii.

Investiţiile în acest imobil revendicat se ridică la aproape 2 miliarde de lei. Conducerea şcolii spune că va cere reclamantului să returneze suma investită pentru renovare. Aceasta este şi o mică portiţă care ar putea salva imobilul. „Dacă proprietarul acestui imobil nu va avea bani să achite investiţiile realizate, atunci singura soluţie ar fi să-i ofere Primăria o despăgubire”, a completat managerul Emilia Lungulescu. Dar aceasta nu este soluţia care va salva definitiv problema grădiniţei, întrucât terenul de sub imobil este şi el revendicat şi nu se cunoaşte soluţia care se va da şi în acest caz.