Fonduri europene, utilizate în regiunea de graniţă România-Serbia

0
117

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în parteneriat cu Biroul de Integrare Europeană din cadrul Guvernului Republicii Serbia, a lansat vineri, 25 martie, al doilea apel pentru propuneri de proiecte ce vor fi finanţate din Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 27 iunie 2011. Suma alocată acestui apel de propuneri de proiecte este de 15,3 milioane euro fonduri europene.

Potenţialii beneficiari (autorităţi publice, organizaţii/entităţi non-profit, organizaţii non-guvernamentale (asociaţii sau fundaţii), operatori din sectorul public) pot solicita finanţare pentru: dezvoltare economică şi socială, mediu şi pregătire pentru situaţii de urgenţă (apel tematic pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării) şi promovarea schimburilor între comunităţi. Aplicanţii trebuie să îndeplinească criteriile stabilite prin Ghidurile solicitantului şi să demonstreze un angajament clar faţă de conceptul de cooperare transfrontalieră.

Sumele acordate proiectelor se situează între minimum 30.000 euro şi maximum 2.000.000 euro, contribuţia Uniunii Europene fiind de maximum 85% din cheltuielile eligibile. Sumele corespunzătoare co-finanţării, în proporţie de 15%, pentru beneficiarii români, vor proveni din bugetul de stat al României în proporţie de 13% şi din contribuţia proprie a beneficiarilor în proporţie de 2%. Partenerii lideri de proiect, români sau sârbi, pot primi plăţi în avans din fondurile IPA în proporţie de maximum 15% din valoarea contractului de finanţare.