Luni, 4 martie, data limită de trimitere a condiţiilor specifice de mobilitate pentru cadrele didactice

0
65

În urmă cu trei zile , Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, către instituţiile de învăţământ preuniversitar din  teritoriu, Nota nr. 75/25.02.2019,  referitoare la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare, în anul şcolar 2019 – 2020, aprobată prin OMEN nr.5460/2018. Unităţile şcolare au termen, până luni, 4 martie, să trimită datele pe adresa ISJ Dolj.

Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. „Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice sau a catedrelor vacante, în cadrul etapei de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, şi de pretransfer între . Condiţiile specifice stabilite pentru transfer nu mai pot fi modificate, rămânând valabile şi pentru pretransfer. Acestea trebuie să fie aceleaşi pentru toate pentru toate posturile didactice ori catedrele vacante. Condiţiile specifice se avizează de comisia de abilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor Metodologiei şi legislaţiei”, a precizat prof.  Janina Vaşcu, inspector general – adjunct al ISJ Dolj şi preşedintele Comisiei Judeţene de Mobilitate. După avizarea condiţiilor specifice de către comisia de mobilitate, constituită la nivelul ISJ Dolj, aceasta are obligaţia de a face publice aceste condiţii pe site-ul inspectoratului, iar unităţile de învăţământ sunt obligate de a face publice aceste condiţii, prin afişare la avizierul instituţiei şcolare şi pe site-ul propriu, acolo unde acesta există. „Adresa, conţinând condiţiile specifice propuse spre avizare comisiei judeţene de mobilitate, va fi transmisă pe adresa de mail personal@isjdolj.ro, cu subiectul „Condiţii specifice_nume_unitate şcolară” şi, în format letric, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, sala 208, până luni, 4 martie”, a mai spus Janina Vaşcu.