Apel pentru participarea la Congresul internațional de istorie a presei

0
82

Astăzi este ultima zi de trimitere a propunerilor de participare la cel de-al XII-lea Congres internațional de istorie a presei, cu tema „190 de ani de presă în spațiul de limbă română (1829-2019)”, care va avea loc în zilele de 12 și 13 aprilie 2019, în organizarea Asociației Române de Istorie a Presei și Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Propunerile de participare vor fi trimise prin completarea formularului de înscriere, disponibil pe www.fssp.uaic.ro, urmând ca până la data de 15 martie Consiliul științific al Congresului să comunice decizia în legătură  cu  acceptarea/respingerea acestora.

Manifestarea urmărește valorificarea fondurilor documentare relative la apariția și la evoluția presei în spațiul lingvistic românesc, la apariția jurnalismului ca ocupație/profesie, la primele programe editoriale din diversele publicații generaliste ori specializate ș.a.m.d. Ariile tematice subsumate congresului privesc și evoluțiile din provinciile istorice care au aparținut statului român.

Arii tematice:

 1. Primele publicații periodice, studii monografice. Publicații periodice reprezentative, pentru perioada pionieratului. Tipologia presei începuturilor. Diversificarea presei / tipuri de presă – politică, de informare generală, pentru femei, științifice, medicale, religioase, de divertisment ș.a.m.d.
 2. 1821-1859. Țările române și teritoriile locuite de români – circumstanțe economice, sociale, politice și culturale ce încurajează apariția și dezvoltarea presei.
 3. Programele editoriale – manifeste ale spiritului antreprenorial, în jurnalismul autohton. Influențe străine, modele culturale în evoluția presei, în deceniile de până la Unire.
 4. Jurnaliști-pionieri, în țările române. Jurnaliști/scriitori reprezentativi, în presa începuturilor.
 5. Presa emigrației (1848-1852). Presa unionistă. Presa antiunionistă.
 6. Relația presă-Putere, în spațiul românesc. Controlul publicațiilor. Cenzura, libertatea presei.
 7. Presa minorităților naționale în anii începuturilor.
 8. Economia presei – logici comerciale și presiuni cenzoriale în presa începuturilor. Circulația / distribuția presei, a tipăriturilor, până la Războiul de Independență.
 9. Haina grafică a presei în anii de până la Războiul de Independență. Începuturile ilustrației de presă, în spațiul românesc.
 10. Începuturile publicității în presa de limbă română.
 11. Iașiul cultural și publicațiile sale memorabile.
 12. 160 de ani de presă militară.
 13. Istoria presei audiovizuale.

Comunicările acceptate și susținute care au legătură cu tema și direcțiile de cercetare indicate vor fi publicate în volumul „190 de ani de presă în spațiul de limbă română”, la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în coordonarea conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte. Comunicările acceptate și susținute, care tratează alte aspecte de istorie a presei, vor fi incluse în paginile Revistei Române de Istorie a Presei. În deschidere vor conferenția acad. Alexandru Zub, prof. emerit dr. Laurențiu Șoitu și prof. dr. Daniel Condurache.

Taxa de participare este de 100 de lei, organizatorii vor asigura materialele promoţionale şi masa participanţilor precum și tipărirea volumului cu contribuțiile. Cheltuielile cu transportul şi cazarea revin fiecărui participant, iar taxa se achită în momentul înscrierii, la primirea mapelor.

Detalii și programul integral al congresului se regăsesc pe www.fssp.uaic.ro.