Vrei un pat de lux la spital, plăteşti!

0
127

Internarea, la cerere, în saloanele de lux ale spitalelor va fi plătită din propriul buzunar de pacienţi, chiar dacă este vorba de peroane asigurate. Contra cost vor fi şi servicii medicale precum fertilizarea in vitro, corecţiile estetice şi asistenţa medicală la cerere. Toate acestea sunt prevăzute în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru perioada 2014 – 2015.

Tot asiguraţii vor plăti inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap. De asemenea, vor scoate bani din buzunar pentru materialele necesare corectării văzului şi auzului şi contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi al dispozitivelor medicale. Va costa bani şi eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care, prin activitatea lor, au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor, dar şi eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor.

Ce conţine pachetul minimal de servicii medicale

Tot cu această ocazie a fost pus în dezbatere publică şi conţinutul pachetului minimal de servicii medicale şi cel al pachetul de servicii de bază. În pachetul minimal sunt incluse servicii medicale de urgenţă medico-chirurgicală, servicii de prevenţie, servicii medicale ambulatoriii de specialitate şi servicii medicale spitaliceşti – spitalizare de zi şi continuă.

Pachetul de bază conţine servicii medicale de urgenţă medico-chirurgicală, servicii de prevenţie, servicii medicale pentru afecţiuni acute/subacute/acutizări ale unor boli cronice, servicii medicale pentru afecţiuni cronice (inclusiv monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra îmbolnăvirilor: riscul cardiovascular înalt, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă, boala cronică de rinichi), servicii medicale paraclinice în ambulatoriul de specialitate, servicii de medicină dentară, servicii de spitalizare de zi şi continuă (cu transferarea spre ambulatoriul de specialitate şi spitalizarea de zi a serviciilor medicale pentru care spitalizarea continuă este considerată evitabilă), îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitive medicale.

Dezbatere publică până pe 7 aprilie

La nivelul medicinei de familie se introduc câteva noutăţi. Spre exemplu, prevenţia. Consultaţia preventivă de evaluare a riscului individual nu a existat până acum şi nu trebuie confundată cu vechea consultaţie de bilanţ anual. De asemenea, prevenţia pentru copii este mai bine definită. Pachetul de bază introduce, în plus, o serie de consultaţii speciale pentru riscurile şi problemele de sănătate cu cel mai mare impact asupra populaţiei. Afecţiuni prioritare sunt riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip II, boală cronică respiratorie obstructivă, depresie şi tulburări de creştere şi dezvoltare la copil. Se doreşte structurarea mai riguroasă a serviciilor, astfel încât pacientul să ştie la ce anume are dreptul.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, pachetul de bază nu limitează numărul de prezentări pentru probleme de sănătate noi sau pentru agravarea unor probleme mai vechi. Ori de câte ori intervine o modificare în starea de sănătate, ori de câte ori o persoană se simte rău sau are o suspiciune cu privire la starea sa de sănătate are dreptul să se adreseze medicului de familie, indiferent de vârstă, fiind vorba despre consultaţii în afara programului de prevenţie. Consultaţia pentru probleme noi de sănătate sau episoade acute nu trebuie confundată cu urgenţa, pentru care pacientul sună la 112.

În ceea ce priveşte tipul de consultaţii ce figurează în noul pachet de bază pentru persoanele sănătoase sunt prevăzute consultaţii preventive: la copii şi adolescenţi, iar la adulţii sănătoşi consultaţii preventive de evaluare a riscului individual.

Proiectul este în dezbatere publică până pe data de 7 aprilie.