Proiectul de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă va fi completat cu o nouă aplicaţie

0
109

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat că proiectul de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată va fi completat cu o nouă aplicaţie, în valoare totală de 19 milioane de euro, inclusiv TVA, care vizează conectarea integrală a populaţiei la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare prin realizarea de branşamente şi racorduri în localităţile incluse în prima fază a masterplanului. Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai viitoarei investiţii au fost aprobaţi, ieri, în cadrul adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Oltenia“,  găzduită în sala de şedinţe a CJ Dolj şi condusă de şeful administraţiei judeţene, Ion Prioteasa, în calitate de preşedinte al asociaţiei.

Tot ieri, preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a prezidat şi adunarea generală a ADI „ECODOLJ”, structură creată pentru implementare proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj“, în valoare totală de 54 de milioane de euro, întâlnirea fiind convocată pentru a aproba unele măsuri necesare în derularea acestuia. „Marcăm astăzi ( n.r ieri) o zi importantă în calendarul masterplanurilor pentru apă şi deşeuri, în gestionarea cărora consiliul judeţean este implicat cu toată forţa, două strategii ce vizează rezolvarea unor aspecte esenţiale pentru dezvoltarea Doljului şi asigurarea unor condiţii fireşti de civilizaţie pentru locuitorii de pe tot cuprinsul său. În spatele acestor două demersuri se află munca asiduă a unei întregi echipe, însă, iată, putem vorbi acum şi de satisfacţia că, prin intermediul lor, s-au atras pentru judeţul nostru fonduri europene care se măsoară deja în sute de milioane de euro”, a spus Ion Prioteasa.

Ne-am asumat şi o serie de indicatori de performanţă

Una dintre cele mai notabile reuşite ale administraţiei judeţene a fost obţinută prin proiectul de extindere şi de modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în valoare totală de 185 de milioane de euro, care se află în plină derulare şi care, în această primă fază, vizează cu precădere localităţile din mediul urban. „Ne-am asumat, odată cu implementarea acestui proiect, şi o serie de indicatori de performanţă, aprobaţi prin decizie a Comisiei Europene, care trebuie îndepliniţi la finalizarea lui, printre care şi un anumit grad de acces al populaţiei din localităţile vizate la servicii de alimentare cu apă şi de canalizare. Fondurile disponibile la data aprobării proiectului nostru au permis însă finanţarea conectării consumatorilor la reţele doar în proporţie de 30 – 40 la sută, restul reprezentând cheltuieli neeligibile a căror acoperire rămăsese în sarcina ADI «Oltenia» şi a autorităţilor locale”, a precizat şeful administraţiei judeţene.

Cel mai important proiect de pe ordinea de zi a adunării generale a asociaţilor ADI

Economiile înregistrate la scară naţională, odată cu atribuirea contractelor pentru investiţiile finanţate în exerciţiul 2007-2013 prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – economii la care doresc să subliniez că judeţul Dolj şi-a adus o contribuţie substanţială – au făcut posibil ca, în prezent, să putem promova o nouă aplicaţie. Prin intermediul ei, vom asigura conectarea integrală a populaţiei din localităţile vizate la sistemele de alimentare apă şi de canalizare, însă cu fonduri europene. „Cel mai important proiect de pe ordinea de zi a adunării generale a asociaţilor ADI «Oltenia» s-a referit tocmai la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru acest proiect în valoare totală de 19 milioane de euro, inclusiv TVA. Acesta prevede realizarea a peste 6.600 de branşamente la reţeaua de apă şi a aproape 8.000 de racorduri la cea de canalizare în Băileşti, Bechet, Călăraşi, Ciupercenii Vechi, Dăbuleni, Filiaşi, Poiana Mare şi Segarcea.  Pentru primării, aceste costuri ar fi fost o mare povară dacă ar fi trebuit suportate din surse proprii şi nu din finanţări nerambursabile. În unele cazuri, cheltuielile cu branşamente şi racorduri ar fi reprezentat bugetul unei localităţi pe câţiva ani şi este suficient să amintim că, în cazul comunei Poiana Mare, valoarea investiţiei, cu tot cu TVA, este de peste 5 milioane de euro, iar pentru oraşul Segarcea depăşeşte 4 milioane”, a mai consemnat Ion Prioteasa.

Lucrări de 315 milioane de euro pentru sisteme de apă, canalizare şi epurare

Liderul administraţiei doljene a mai spus că acoperind aceste sume din fonduri europene, există în acest moment o completare fericită a proiectului de succes pentru care a obţinut finanţare în anul 2011 şi care va avea şi o continuare pe măsură. „Lucrări de 315 milioane de euro pentru sisteme de apă, canalizare şi epurare, în 22 de localităţi din judeţ, inclusiv realizarea celei de-a doua aducţiuni de la Izvarna, sunt prevăzute în lista de investiții prioritare pentru care se urmăreşte obţinerea de fonduri europene pe segmentul financiar 2014 – 2020. În total, vom vorbi despre mai mult de o jumătate de miliard de euro care intră în judeţul Dolj prin intermediul masterplanului de apă. Din suma care revine CJ Dolj în faza a doua, de 23 de milioane de euro, vom sprijini efectuarea unor lucrări pentru construirea sau extinderea unor staţii de epurare şi de tratare a apei în mai multe localităţi din judeţ“, a declarat Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj.

 „Un prim aspect se leagă de majorarea contribuţiei financiare a UE”

Totodată, Ion Prioteasa, a precizat că în cadrul adunării generale a asociaţilor ADI „ECODOLJ“ a fost adoptată majorarea contribuţiei Uniunii Europene la finanţarea proiectului de realizare a sistemului de management integrat al deşeurilor în Dolj, cu o valoare totală de 54 de milioane de euro. „Ne bucură să vedem că acest mare proiect, pentru care s-au depus mari eforturi, timp de mai bine de şapte ani, intră acum în linie dreaptă, cu toată puterea. Astăzi ( n.r ieri), ne-am întrunit tocmai pentru a discuta şi aproba două noi proiecte necesare în derularea acestui masterplan pe deşeuri. Un prim aspect se leagă de majorarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene cu peste un punct procentual, de la 82,44 la 83,5 la sută din valoarea totală, adică mai mult de 500.000 de euro. Celălalt a vizat modificarea contractului de asociere privind implementarea proiectului, în principal pentru efectuarea unui audit independent al viitoarelor costuri de operare care vor fi suportate de către societatea care exploatează depozitul ecologic de la Mofleni. Proiectul înregistrează progrese vizibile şi mă refer în primul rând la faptul că s-au atribuit şi s-au încheiat primele contracte pentru containerele care vor fi distribuite în judeţul Dolj şi pentru autovehicule de transport al deşeurilor, iar cel pentru containerele îngropate care vor fi montate în municipiul Craiova se află în stadiul de evaluare la unitatea de implementare”, a mai spus Ion Prioteasa.

„Foarte mulţi dintre edili au fost amendaţi tocmai pentru lipsa unor gropi de depozitare”

În perioada imediat următoare, vor fi lansate contractele de lucrări pentru staţiile de sortare, de transfer şi de compostare care vor fi amenajate la Mofleni, Calafat, Filiaşi, Dobreşti şi Băileşti, precum şi pentru închiderea depozitelor neconforme de la Segarcea, Calafat şi Filiaşi. De asemenea, se lucrează intens, în prezent, la elaborarea documentaţiei pentru contractul de delegare a serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor, care trebuie să fie atribuit până la finele acestui an. „Convingerea cu care ne-am implicat în acest proiect a fost dublată de faptul că, de-a lungul acestor ani, s-a creat o lungă aşteptare din partea primarilor, care ne-au solicitat sprijinul în rezolvarea stringentei probleme a deşeurilor. Nu cred că mai este niciun secret pentru nimeni că foarte mulţi dintre edili au fost amendaţi tocmai pentru lipsa unor gropi de depozitare sau a unui sistem de colectare. A fost un imbold şi mai mare pentru noi, aşa că am depus toate eforturile necesare ca aceste aspecte să fie soluţionate cât mai repede posibil“, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

La adunările generale desfăşurate au participat, alături de preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, primarii localităţilor care fac parte din cele două asociaţii, directorul general al Companiei de Apă Oltenia S.A. Craiova, Constantin Mitriţă, directorul ADI „Oltenia“, Aurel Dincă, directorul Direcţiei de Afaceri Europene a CJ, Ileana Măjină, precum şi reprezentanţi ai firmelor care asigură consultanţa şi asistenţa tehnică.