Planul de şcolarizare în Dolj, pentru 2021 – 2022, aprobat, dar mai sunt şi nemulţumiri

0
739

În această perioadă, conform calendarului M.E.C., în ședința Consiliului de Administrație al I.S.J. a fost stabilit proiectul Planului de școlarizare pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Dolj, la care au fost invitați reprezentanți ai sindicatului „Spiru Haret”, respectiv USLI Dolj, ai Consiliului Județean al Elevilor Dolj, ai părinților. Planul de Şcolarizare, aşa cum a fost el prevăzut, a fost adoptat, va fi trimis spre avizare Ministerului Educaţiei, iar situaţia este cât se poate de clară, inclusiv sindicatele din învăţământ apreciind cele stabilite, ţinând cont de condiţiile actuale. Sigur, sunt şi nemulţumiri, cele mai multe venind de la Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” din Segarcea.

În vederea proiectării planului de școlarizare, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dolj s-au avut în vedere următoarele aspecte: respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar; respectarea standardelor naționale și europene din domeniul educației, privind resursele umane calificate, în vederea desfășurării unui proces educațional eficient și eficace; respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de școlarizare prin învățământul profesional și tehnic, respectiv: Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) și Planul Local de Acțiune pentru Învățământ (PLAI). A fost subliniată importanța aplicării unor criterii clare, unitare la nivelul județului Dolj, criterii obiective, ancorate în legislație și în realitatea actuală, în vederea proiectării unui plan de școlarizare realist, pentru anul școlar 2021-2022, asigurându-se câte un loc la admiterea în învățământul liceal și profesional pentru fiecare absolvent de clasa a VIII-a. “Din analiza făcută, s-a constatat imposibilitatea proiectării, la nivelul județului Dolj, pentru anul școlar 2021-2022, a unui număr de 141 clase de liceu, existente în acest an școlar, determinată de scăderea numărului de potențiali absolvenți de clasa a VIII-a,  cu 1.213 de elevi care nu se vor regăsi în bănci, în clasa a IX-a, în anul școlar viitor. Astfel, există o diminuare a numărului de clase de liceu stabilit pentru anul școlar 2021-2022, de la 141 la 126 clase. Criteriile aplicate în proiectarea planului de școlarizare au fost: situația demografică, aspectul geografic și al rezidenței; perspectiva socio-economică,  performanțele unităților de învățământ, resursa umană,  corelarea și echilibrarea cifrelor de școlarizare pe filiere și profile; analizarea solicitărilor exprimate de operatorii economici pentru valorificarea tradiției locale și a potențialului de dezvoltare socio-economică, obligatoriu corelate cu posibilitățile de inserție socio-profesională, în proiectarea ofertei de formare profesională; criteriul reprezentativității învățământului tehnic în raport cu cel teoretic și vocațional. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj a analizat pentru fiecare unitate de învățământ propunerile  pe baza criteriilor enunțate anterior, a operat modificări și a întocmit Proiectul planului de școlarizare la nivel județean, pe care îl înaintează spre aprobare Ministerului Educației”, menţionează reprezentanţii ISJ Dolj.

Nicuşor Cotescu, preşedintele SI “Spiru Haret” Dolj: “Am reuşit să salvăm 40 de norme de la nivelul unităţilor de învăţământ”

Măsurile adoptate în CA al ISJ Dolj au avut şi sprijinul sindicatelor din învăţământ, mai ales în această etapă plină de pandemie, o primă declaraţie fiind a lui Nicuşor Cotescu, preşedintele Sindicatului Independent “Spiru Haret” Dolj. “Intervenția Federaţiei Sindicatelor din Educaţie  „Spiru Haret”, către Ministerul Educației, în vederea constituirii efectivelor de elevi la clasa a IX-a , pe media de 24, a fost de bun augur. Acest deziderat, inițiat de noi, prin Adresa 611 din 10.12.2020, către Ministerul Educației, deci fapte și nu vorbe, și preluat și susținut ulterior și de ceilalți parteneri de dialog ai ministerului asigură crearea unor condiții mai bune în pandemie, creșterea calității în educație, dar foarte important fiind și faptul că am reușit să salvăm cca 40 de norme de la nivelul unităților cu învățământ liceal și profesional din județul Dolj. Stabilirea efectivelor la clasele de început de ciclu școlar – clasa pregătitoare și clasa a IX-a este strict atributul MinisteruluiEducației. Totuși, deficitul de elevi nu a putut fi acoperit în totalitate de reducerea numărului de elevi /clasă, însă impactul a fost mult redus, cu cca 60%. Consiliul de Administrație al IȘJ Dolj a prezentat o serie de criterii care au stat la baza deciziei de ajustare a planului de școlarizare, fiind asigurați că nu vor exista probleme cu normele profesorilor. Mă bucur că punctul nostru de vedere a fost apreciat, ţinându-se cont şi de faptul că s-a acceptat ca o clasă ajustată să fie relocată obligatoriu în anul şcolar următor”, a precizat prof. Nicuşor Cotescu, preşedinte al Sindicatului Independent “Spiru Haret” Dolj.

Bogdan Manea, preşedintele USLI Dolj: “Palnul de şcolarizare aprobat, unul bun, ţinând cont de situaţia actuală”

Tot pe aceeaşi “lungime de undă” se află şi reprezentanţii celui de-al doilea mare sindicat din învăţământul preuniversitar, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, prin vocea preşedintelui Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământ Dolj, prof.  Bogdan Manea : “Iniţiativa FSLI a dat roade, astfel că s-a ajuns la reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, începând cu anul şcolar următor: de la 28 la 26 la profilul teoretic, şi de la 26 la 24 la cel tehnologic şi profesional. Prin acest lucru am putut păstra şi resursa umană. La Dolj, conform noului Plan de şcolarizare, pentru 2021 – 2022, pe filiera “tehnologică” vor fi 50 de clase, iar pe “teoretic” 64. Majoritatea liceelor au pierdut o clasă la “teoretic”, dar la “tehnologic” nu sunt probleme, la fel cum este şi la “vocaţional”. Un lucru îmbucurător este că  ponderea învăţământului profesional şi tehnic va fi de 51 – 52%, mai ales că, în 2024, aceasta trebuie să fie la 64%. De asemenea, s-a ţinut cont şi de criteriul demografic, mai ales în bazinele mari: Calafat, Băileşti, Filiaşi, Dăbuleni. Trebuie să ţinem cont că, în 2021 – 2022, sunt aproximativ 1.000 de copii mai puţini, dar, după un studiu realizat, în 2022 – 2023 ne vom apropia, din nou, de un număr de cca. 4.700 de elevi, acum fiind undeva în jurul a 5.000. De asemenea, din toamnă, vom avea, la clasa pregătitoare, în jur de 6.000 de copii. Planul de şcolarizare propus şi adoptat este unul bun, ţinând cont de situaţia actuală. Sigur, tot timpul este loc de mai bine, dar, acum, atât se putea”.

Nemulţumiri şi proteste la Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” din Segarcea

Ca de fiecare dată, există şi nemulţumiri, indiferent din ce parte vin. Unele dintre acestea au venit de la Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” din Segarcea. Într-un comunicat emis de prof.  Sâmcea Nicoleta , lider de sindicat de la sindicatul  “Spiru Haret”,se menţionează: ” În ședința CA al IȘJ Dolj, din 26.01.2021, s-a votat ca, în anul școlar 2021-2022, Liceului Tehnologic “HoriaVintilă” Segarcea să nu i se aloce  unica clasă de învățământ liceal, filiera teoretică, profil uman, specializarea filologie . Decizia luată de membrii C.A. ai IȘJ Dolj limitează dreptul la educație al elevilor din orașul Segarcea și zonele limitrofe și nu a fost luată pe criterii obiective, transparente și nepărtinitoare, ci dimpotrivă s-a aplicat o reducere nefundamentată, discriminatorie și profund prejudiciabilă pentru viitorul copiilor. Argumentul referitor la numărul limitat de elevi din clasa a VIII-a nu se aplică, deoarece, doar la nivelul orașului Segarcea există două unități de învățământ cu ciclu gimnazial, acestea cumulând nu mai puțin de patru clase de elevi, o proporție însemnată dintre aceștia având rezultate foarte bune la învățătură. Mai mult decât atât, părinții din localitățile apropiate mentionează că  aleg să-și trimită copiii la Liceul Tehnologic “HoriaVintilă” Segarcea, tocmai pentru prestigiul clasei de profil umanist, clasă care de-a lungul timpului a realizat promovabilitate şi de 100% la Examenul de Bacalaureat. Prin măsura desființării filierei teoretice a Liceului Tehnologic “HoriaVintilă” Segarcea a fost afectată în mod foarte grav, asigurarea accesului la educație al elevilor, motiv transpus chiar de membrii ISJ Dolj. Părinții sunt nevoiți să subvenționeze, în actualele conditii pandemice, deplasarea copiilor către unitățile școlare din orașul Craiova, ținând cont că internatele școlare sunt închise. Timpul alocat deplasării și subsidiile necesare vorconstitui un impediment major în dezvoltarea profesională şi personală a copiilor,  care reprezintă generația de mâine. Mai mult, astăzi, copii şi profesori ai unităţii de învăţământ au protestat faţă de aceste măsuri, ulterior urmând să aibă loc discuţii şi negocieri pentru remedierea situaţiei.