Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 ianuarie

0
248

I.               PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind transporturile internaţionale feroviare (OTIF) desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-6.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-7.pdf

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-8.pdf

 II.            PROIECTE DE ORDONANȚE ȘI ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/OG-1.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru prelungirea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/OG-2.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/OG-3.pdf

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/OUGANEXE.pdf

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-15.pdf

 

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-16.pdf

 3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-17.pdf

 4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-18.pdf

 5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea şi transmiterea acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în proprietatea publică a municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri,proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ”Prof.dr.G.K Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-19.pdf

 6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru abrogarea unor poziţii din anexele nr.4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-20.pdf

 7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGANEXE.pdf

 8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NFHG.pdf

 9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-21.pdf

 10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-23.pdf

 11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-24.pdf

 12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.454/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMONFHG.pdf

 13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-7.pdf

V.             PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA-4.pdf

 2.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA-5.pdf

 3.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative

Proiectele pot fi consultate la:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv-Bp-287_2019-plx-587_2019-pt-modificarea-unor-acte-normative-%C3%AEn-domeniul-reglement%C4%83rii-produselor-din-tutun.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv-Bp-374_2019-modif-Codul-de-procedur%C4%83-penal%C4%83-%C5%9Fi-Codul-penal.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/pdv-Bp-414_2019-modificarea-%C5%9Fi-completarea-Legii-nr.-286_2009-privind-Codul-penal.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/pdv-Bp-464_2019-modif-%C5%9Fi-compl-alin.-2-al-art.-24-din-Legea-nr.-119_1996-cu-privire-la-actele-de-stare-civil%C4%83.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp.-490_2019_Lege208_2015.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp.-553_2019_Legea-215_2016.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_bp.250_2019-Plx-307_2019_OG-81-2000-ITP-ian-2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp_193_2019_regimu armelor_II_refacut-2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp_469_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp_483_2019_pescuit-si-acvacultura.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Bp_486_2019_cod-fiscal.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Plx.-335_2019_Legea-47_1992.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/Pdv_Plx.-459_2018_Legea-286_2009.pdf