Încep sesiunile de instruire a personalului de mediu pentru aplicarea legislaţiei Natura 2000

0
138

Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia Biodiversităţii, organizează opt sesiuni de instruire adresate personalului agenţiilor de protecţie a mediului din toată ţara. Sesiunile se desfăşoară în perioada februarie – martie 2012 în cadrul proiectului InfoNatura2000 “Campanie naţională de conştientizare privind importanţa conservării Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în România”.

Această activitate de instruire este importantă pentru înţelegerea şi aplicarea unitară la nivel naţional a prevederilor comunitare prin care se asigură conservarea speciilor sălbatice şi a habitatelor naturale din siturile Natura 2000. De programul de formare cu durata de cinci zile vor beneficia 240 de angajaţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ai Agenţiilor Regionale pentru Protecţia Mediului şi ai Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului din cele opt regiuni de dezvoltare. Cursurile vor fi susţinute de experţi care vor explica modul aplicare a procedurilor comunitare de evaluare adecvată a impactului antropic asupra siturilor Natura 2000. În cadrul sesiunilor teoretice participanţii vor avea ca suport de curs Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor sau proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 şi a procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor. Programul include şi efectuarea unei vizite de lucru într-un sit Natura 2000 relevant pentru impactul antropic asupra naturii.

 

Proiectul InfoNatura2000 “Campanie naţională de conştientizare privind importanţa conservării Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în România” – SMIS-CSNR 17609 este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

 

Bugetul total al proiectului este de 14.036.402 lei, din care 11.543.466 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi bugetul de stat) şi 2.492.936 lei contribuţia beneficiarului. Durata proiectului este de 27 de luni, între 14 decembrie 2010 şi 14 martie 2013.