În Dolj – Doar 240 de IMM-uri au ca activitate de bază exportul

0
134

Agenţia Regională de Dezvoltare şi Centrul de Afaceri 2000 din Montana, Bulgaria, implementează în perioada 22 septembrie 2010 – 21 martie 2012, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software (ARIES) – Filiala Oltenia, Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PLIMM) Calafat, Agenţia pentru Dezvoltare Regională, Centrul de Afaceri şi Camera de Comerţ şi Industrie Vidin din Bulgaria, proiectul Găzduirea unui mediu de afaceri – cea mai scurtă cale spre dezvoltarea transfrontalieră”.

Obiectiv general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea economică susţinută a regiunilor transfrontaliere Montana – Vidin – Dolj, folosind oportunităţile regionale prin susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Principalele activităţi ale proiectului sunt reprezentate, pe de o parte, de stabilirea a cinci centre de sprijin în afaceri în: Montana, Berkovitsa, Vidin, Craiova şi Calafat; elaborarea unui studiu legat de etapa curentă a sectoarelor economice locale; realizarea unui portal de promovare, iar pe de altă parte, organizarea de cinci misiuni de afaceri – trei în Bulgaria şi două în România; organizarea şi desfăşurarea a cinci seminarii pentru participanţii din misiunile de afaceri (“Marketing de Export” şi “Promovare şi Publicitate”); organizarea şi desfăşurarea a două conferinţe internaţionale şi, nu în ultimul rând, Ghidul pentru investitori. „Acest ghid va conţine informaţii despre regiunea de nord-vest a Bulgariei şi regiunea de sud-vest a României şi activităţi de promovare şi vizibilitate. Portalul a fost realizat cu scopul de a pune la dispoziţia agenţilor economici interesaţi o hartă interactivă a regiunii transfrontaliere, informaţii despre regiuni (economie, populaţie, analiza sectorială, etc.) şi o bază de date a IMM-urilor din Bulgaria şi România”, a precizat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, ing. Gabriel Vlăduţ, manager de proiect.

600 de IMM-uri din zona transfrontalieră

Beneficiarii acestui proiect sunt reprezentanţii a peste 600 de IMM-uri din zona transfrontalieră Montana-Vidin-Dolj şi locuitorii din regiunea transfrontalieră vizată. “Municipiul Craiova este parte integrantă a acestui proiect, fiind centrul unei reţele. După o analiză atentă, putem spune că trebuie să trecem imediat la construirea viitorului, asta şi după ce am vazut care este realitatea… ”, a mai subliniat Gabriel Vlăduţ. Tot în cadrul acestui proiect se va realiza şi un Studiu legat de etapa curentă a sectoarelor economice locale: turism; servicii; construcţia de maşini; îmbrăcăminte; încălţăminte; piele; construcţii; procesare; agricultură şi alimentaţie. “Studiul va cuprinde exact acele domenii care dau baza economiei euroregiunii. Am făcut tot posibilul ca acel portal să cuprindă cât mai multe întreprinderi mici şi mijlocii, 500 la număr sunt inscripţionate acolo, nu numai de pe malul românesc, pentru că nu acesta este scopul proiectului, ci şi de pe malul bulgăresc. Această pagină este construită exact după structura unei pagini de promovare europeană”, a mai spus managerul de proiect.

Slaba infrastructură de transport

Studiul a pornit de la următoarele probleme cu care se confruntă regiunea: economie generală neperformantă, caracterizată printr-un slab nivel al capitalurilor şi veniturilor, puţine investiţii noi, slaba infrastructură de transport; număr mic de IMM-uri, cu lipsa de orientare către activităţi de export; folosirea redusă a IT, a tehnologiilor moderne şi a abilităţilor manageriale; lacune tehnologice şi de competitivitate în comparaţie cu economia naţională şi a UE; experienţa redusă în colaborarea transfrontalieră cu câteva iniţiative din cauza lipsei informaţiilor, a coordonării şi a facilităţilor de susţinere; investiţii limitate, doar la localizarea lor în marile oraşe ale zonei transfrontaliere menţionate şi relativ neatractive pentru investitorii străini şi, nu în ultimul rând, percepţia regiunii transfrontaliere către o economie cu valoare adăugată mică, ceea ce rămâne o barieră pentru investiţii. “La nivelul judeţului Dolj sunt înregistrate cu activitate de export 240 de firme. Din păcate, dintre acestea doar 100 au făcut activitate de internaţionalizare a afacerii şi unele au chiar şi firme mixte. Numărul acestora este atât de nimic deoarece trebuie să ştim că firmele nu trăiesc izolat, ele se dezvoltă pe bază de programe şi strategii, adică pe baza unui plan de regiune”, a declarat ing. Gabriel Vlădul, manager de proiect.