Ziua Porţilor Deschise la Curtea de Apel Craiova

0
49

curteCurtea de Apel Craiova a organizat, cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei Civile, Ziua Porţilor Deschise, eveniment la care au participat elevi, studenţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi alte persoane interesate să cunoască specificul activităţii instanţelor.

Agenda evenimentului, desfăşurat pe parcursul zilei de marţi, a cuprins vizitarea zonelor de interes ce reprezintă relevanţă pentru activitatea instituţiei (săli de judecată, arhive, registratură) şi prezentarea atribuţiilor acestora, prezentarea şi utilizarea echipamentelor electronice de tip info-chioşc destinate justiţiabililor, informarea publicului cu privire la asigurarea transparenţei activităţii instanţelor, de natură să permită cetăţenilor să-şi formeze o reprezentare clară a imaginii reale a etapelor pe care le parcurge un dosar până la soluţionare, la modalitatea de accesare şi aflare a soluţiilor dosarelor aflate pe rolul Curţii de Apel Craiova sau a altor informaţii utile puse la dispoziţie pe site-ul Curţii de Apel Craiova şi discuţii cu grupuri de studenţi de la facultăţile de drept din Craiova care au avut ocazia sa participe şi la desfăşurarea unei şedinţe de judecată.

Au fost puse la dispoziţia publicului broşuri de informare privind: formularea cererilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, admiterea în magistratură, organizarea sistemului judiciar în România, o selecţie de modele de cereri uzuale în materie penală şi civilă din ghidul practic lansat de Consiliul Superior al Magistraturii precum şi broşuri de informare editate de Curtea de Apel Craiova care cuprind informaţii concrete şi utile pentru justiţiabili. Scopul acestei manifestări a fost acela de a reaminti că justiţia este un serviciu public transparent, care dă dreptul cetăţenilor să-şi rezolve disputele private şi să-şi afirme drepturile, au precizat reprezentanţii Curţii de Apel Craiova.