Toate în format electronic / ANAF va pune la dispoziţia instituţiilor publice documentele ce atestă situaţia fiscală a contribuabililor

0
68

finante (1)Ministerul Finanţelor are în vedere extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plăţii în relaţia cu instituţiile publice, pentru toate modalităţile de plată existente la nivel naţional (internet banking, mobile banking, terminale de plată şi ATM-uri aparţinând instituţiilor de credit). Măsura îşi propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de plată moderne de către cetăţeni prin reglementarea acceptării ca dovadă a plăţii, de către toate instituţiile publice, a documentelor care atestă realizarea tranzacţiilor atât la ghişeu, cât şi în online.

O persoană care îşi plăteşte taxele de paşaport prin internet banking sau mobile banking, când merge la ghişeul instituţiei pentru depunerea documentelor şi ridicarea paşaportului, poate prezenta ca dovadă a plăţii un print de pe telefon sau calculator sau completa o declaraţie pe proprie răspundere cu detaliile plăţii. Dacă instituţia către care trebuie să facă dovada plăţii are dezvoltate aplicaţii interactive, atunci cel care face plata poate transmite electronic dovezi ale plăţii.

Totodată, MFP prin ANAF propune dezvoltarea metodelor electronice de blocare/deblocare a conturilor bancare în timp real între administraţia fiscală şi instituţiile de credit la care aceşti contribuabili au deschise conturi bancare. În acest fel pot fi înlăturate deficienţele legate de întârzierea ridicării măsurii popririi conturilor bancare în cazul stingerii obligaţiilor fiscale, întârzieri care, de cele mai multe ori, afectează activitatea contribuabililor.

De la 1 noiembrie 2016, ANAF va pune la dispoziţie celorlalte instituţii publice, inclusiv primării, pe bază de protocol de schimb de informaţii, pârghiile necesare în vederea transmiterii, în format electronic, a documentelor ce atestă situaţia fiscală a contribuabililor, în vederea acordării, de către instituţiile respective, a unor drepturi legale. Implementarea noului sistem creează premisele eliminării prezenţei unui număr semnificativ de contribuabili la ghişeele ANAF ţinând cont de faptul că, anual, administraţiile fiscale eliberează în medie peste 5 milioane de adeverinţe de venit şi peste 300 de mii de certificate de atestare fiscală.finante

MFP propune introducerea unui Regim special de TVA pentru agricultori

Astfel, în urma dificultăţilor majore pe care le întâmpină agricultorii în aplicarea regimului normal de TVA, Ministerul Finanţelor Publice propune un regim simplificat. Pentru livrările de produse agricole/serviciile agricole, agricultorii nu vor avea obligaţiile ce revin celor care aplică regimul normal de TVA, respectiv: să se înregistreze în scopuri de TVA după depăşirea plafonului de scutire de 220.000 lei, să colecteze TVA, emită facturi, să ţină jurnale de vânzare/cumpărare sau alte evidenţe în scopuri de TVA, să depună decontul de TVA, etc. Măsura se aplică atât în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, cât şi a întreprinderilor individuale sau familiale.

Măsuri de simplificare şi facilităţi fiscale propuse în sprijinul mediului de afaceri

Ministerul Finanţelor Publice propune extinderea perioadei de aplicare a facilităţii privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Sunt vizaţi toţi contribuabilii care investesc în active precum echipamente tehnologice, calculatoare şi echipamente periferice, programe informatice. Măsura este propusă pentru stimularea economiei prin susţinerea investiţiilor. Totodată, pentru susţinerea sistemului de învăţământ şi o mai bună pregătire profesională a tinerilor, Ministerul Finanţelor Publice propune acordarea de facilităţi societăţilor interesate de programe de calificare profesională. Concret, este vizată introducerea în Codul fiscal a unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate de agenţii economici cu pregătirea teoretică şi/sau practică a elevilor şi studenţilor şi a altor categorii de persoane care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare într-un cadru instituţionalizat.