În primele 8 luni ale anului 2014 / 6.200 de IMM-uri au obţinut garanţia FNGCIMM

0
68

În primele opt luni ale anului 2014, FNGCIMM a acordat IMM-urilor circa 6.200 de garanţii cu o valoare de peste 1.800 milioane lei, preponderent pentru capital de lucru (88%). Din valoarea garanţiilor acordate în această perioadă, 45% au fost destinate activităţilor din domeniul comerţului, 20% către sectorul industriei, 16% către cel al serviciilor, 12% către construcţii şi 8% în domeniul agriculturii.

Din totalul numărului de garanţii emise în primele 8 luni ale anului 2014, 44% au susţinut IMM-uri din domeniul comerţului, 22% au fost destinate sectorului sectorului serviciilor, 18% către industrie, 10% în construcţii şi 7% in domeniul agriculturii. Structura curentă a portofoliului de garanţii active al FNGCIMM destinate întreprinderilor mici şi mijlocii este concentrată într-o proporţie de 40% către sectorul comerţului, 23% către industrie, 16% în servicii, 12% în sectorul construcţiilor şi 9% în domeniul agriculturii. Din totalul numărului de garanţii active în sold 41% sunt concentrate în domeniul comerţului, 24% către sectorul serviciilor, 18% în industrie, 10% în construcţii şi 7% în domeniul agriculturii.

45% dintre garanţii au fost destinate microîntreprinderilor

Din volumul garanţiilor emise în primele 8 luni ale anului, 50% au fost accesate de întreprinderile mici (între 10 şi 49 de salariaţi) în timp ce valoarea garantiilor emise microîntreprinderilor (până la 9 salariaţi) şi întreprinderilor mijlocii (cel puţin 50 de salariaţi dar nu mai mult de 249) a fost distribuită în proporţii egale (25%). Din totalul numărului de garanţii emise în primele 8 luni ale anului 2014, 45% au fost destinate microîntreprinderilor, 45% întreprinderilor mici şi 10% întreprinderilor medii. Gheorghe Lăpădat, directorul FNCGIMM, filiala Dolj a precizat că structura portofoliului de garanţii active al FNGCIMM destinate IMM-urilor este concentrată într-o proporţie de 46% către întreprinderile mici, 27% microîntreprinderilor şi 27% întreprinderilor mijlocii. „Din totalul numărului de garanţii active în sold 52% sunt destinate microîntreprinderilor, 38% întreprinderilor mici şi 10% întreprinderilor medii”, a precizat Gheorghe Lăpădat.

Un număr de circa 14.000 de contracte de garantare

Gheorghe Lăpădat.

Garanţia medie accesată de IMM-uri în primele 8 luni ale anului a înregistrat valoarea de 297 mii lei în creştere cu 4,2% faţă de valoarea de 285 mii lei înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut. Creditul mediu garantat de FNGCIMM s-a menţinut aproximativ constant în primele opt luni ale anului 2014 comparativ cu perioada similară a anului 2013, respectiv la valoarea de 500 mii lei. Fondul gestionează în prezent, pe baza surselor sale proprii, un număr de circa 14.000 de contracte de garantare, în valoare de 3,4 miliarde lei, care susţin credite acordate IMM-urilor în valoare de 6 miliarde lei. „În trimestrul II 2014, numărul garanţiilor emise de FNGCIMM a cunoscut o creştere cu 31% faţă de trimestrul I 2014, în timp ce valoarea acestora  a cunoscut o creştere cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului”, a mai spus Lăpădat.

Parteneriate cu 30 dintre cele mai importante instituţii de credit

Garanţiile au fost acordate în parteneriat cu 30 dintre cele mai importante instituţii de credit, acestea beneficiind de cele mai lichide garanţii pe care o instituţie finanţatoare le-ar putea obţine, cu o valoare care nu se perimează în timp şi care nu este sensibilă la variaţiile pieţei Beneficiarii eligibili pentru garantare sunt antreprenorii ce propun proiecte viabile economic, demonstrează că au capacitate de rambursare a obligaţiilor de plată şi prezintă băncii garanţii colaterale de minim 20% din valoarea creditului şi a dobânzilor aferente. FNGCIMM vine în completarea garanţiilor proprii, garantând până la maxim 80% din valoarea creditului contractat, plafonul maxim fiind de 2,5 mil. Euro/Beneficiar. „Pot beneficia de garanţiile FNGCIMM toate întreprinderile mici sau mijlocii definite potrivit Legii 346/2004, cu modificarile ulterioare, care desfăşoară activităţi în orice domeniu eligibil, nu se află în dificultate financiară, nu este în interdicţie bancară de a emite cecuri, nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat sau pentru care nu există posibilitate de redresare şi nu se află în insolvenţă”, susţine directorul FNGCIMM, filiala Dolj.

544 de garanţii, în valoare de circa 1.050 milioane lei

Prin noul Program Guvernamental de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, aprobat prin OUG nr. 92/2013, FNGCIMM  facilitează accesul întreprinzătorilor la finanţarea capitalului de lucru, la cel mai scăzut cost de pe piaţă, garantarea acordându-se fără a fi necesare documente suplimentare faţă de cele solicitate de instituţiile finanţatoare. În cele patru luni ale anului 2014 în care acest program a funcţionat, au fost acordate un număr de 126 de garanţii în valoare totală de aproximativ 20 milioane lei, pentru susţinerea accesării unui volum de finanţări de circa 51 milioane lei. „Pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR, pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, în baza surselor primite în administrare de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, FNGCIMM a acordat în primele 8 luni ale anului 2014 un număr de 544 de garanţii, în valoare de circa 1.050 milioane lei”, susţine Gheorghe Lăpădat.

Noi scheme de garantare pentru facilitarea creditării domeniului agricol

Tot în aceste opt luni, FNGCIMM a implementat noi scheme de garantare pentru facilitarea creditării domeniului agricol, în scopul derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional pentru Pescuit (OG 20/2013) şi pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor (OUG 43/2013). „Rezultatele financiare de până acum ale FNGCIMM reflectă desfăşurarea unei activităţi de garantare eficiente, permanenta preocupare pentru gestionarea sănătoasă a patrimoniului şi a cheltuielilor operaţionale precum şi respectarea obiectivelor financiare stabilite prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli”, a mai completat Gheorghe Lăpădat.