La nivelul zonei transfrontaliere / Armonizarea politicilor economice, sociale şi culturale

0
301

ARIES Oltenia implementează, în calitatea sa de partener, proiectul „Strategie Comună pentru Dezvoltarea Teritorială Durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”, alături de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (partener lider) şi alţi 10 parteneri din România şi Bulgaria. Proiectul se va finaliza în februarie 2014 şi se derulează în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară nr. 1: Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii, Domeniul de intervenţie nr. 2: Dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor de informaţii şi comunicaţii în zona transfrontalieră.

Ieri, reprezentanţii ARIES au făcut o prezentare în detaliu a proiectului pe regiunea Oltenia şi a rezultatelor intermediare ale proiectelor pilot. „Astăzi ( n.r. – ieri) are loc prima întâlnire locală şi prima conferinţă de presă de promovare a proiectului, care este unul strategic, prin prisma parteneriatului. Proiectul îşi propune armonizarea, la nivelul întregii zone transfrontaliere, a politicilor economice, sociale, de mediu şi culturale, în scopul întăririi coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi a creşterii competitivităţii economice”, a precizat Silviu Bratu, expert în echipa de proiect.

Strategie comună de dezvoltare teritorială

Proiectul va avea ca rezultate: rapoarte de evaluare asupra gradului de coeziune socială, economică şi teritorială, asupra competitivităţii economice şi de mediu a zonei transfrontaliere, o Strategie comună de dezvoltare teritorială, o bază de date teritorială operaţională comună şi suport cartografic, un observator teritorial al zonei transfrontaliere, două proiecte integrate pilot şi cinci proiecte pilot sectoriale (economie, educaţie-resurse umane de dezvoltare, agricultură-îmbunătăţiri funciare, transport-infrastructură şi turism), schimb de informaţii şi diseminare de cunoştinţe, un brand de regiune transfrontalieră promovat la nivel european.

„Există chiar şi un site unde poate fi consultat stadiul de implementare a proiectului. Vrem, totodată, să creionăm o strategie de dezvoltare a acestei regiuni, prin implementarea unui proiect-pilot, să dezvoltăm o bază-comună de date, cartografierea principalelor resurse în partea de graniţă, precum şi cinci proiecte sectoriale în domeniul economic, competitivitatea în afaceri, dezvoltarea resurselor uman în educaţie, în domeniul agriculturii, transportului-infrastructurii şi turismului”, a mai spus Silviu Bratu, ieri, în cadrul conferinţei de presă.

La acest eveniment au mai luat parte Ştefan Staynov – manager proiect, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale din Bulgaria; Veselna Antonova – tehnical assistant Administraţia Pleven şi Iulia Postaru – manager proiect pilot Europroject.

 

Grupurile-ţintă vizate de proiect sunt unităţi din administraţia publică centrală şi locală, universităţi, institute de cercetare, firme care îşi desfăşoară activitatea în zona transfrontalieră România – Bulgaria