Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-urile din Uniunea Europeană

0
40

BCR oferă linii de credite revolving din surse proprii sau din surse atrase, cu garanţie gratuită JEREMIE în proporţie de 80% din valoarea creditului BCR. De asemenea, BCR acorda credite cu garanţie JEREMIE pentru capital de lucru destinate consolidării activităţii fără solicitarea planurilor de afaceri.

Ramona Ivan

“Suntem principalul partener al IMM-urilor din România şi continuăm să sprijinim acest sector vital pentru crearea de locuri de munca şi dezvoltarea economiei reale. Obiectivul nostru este să finanţăm în mod constant toate afacerile viabile pe termen lung. Vom continua să facem acest lucru, cu atât mai mult cu cât acest acord ne întăreşte şi ne diversifică baza de finanţare, în beneficiul IMM-urilor româneşti”, a declarat Ramona Ivan, director executiv, Directia Institutii Financiare, BCR.

Plafonul maxim al creditului fiind de 1,875 milioane de euro

Garanţia JEREMIE este acordată în cadrul “Schemei transparente de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementarii iniţiativei JEREMIE în România“, finanţată de Fondul European de Dezvoltare Regionala. Creditele cu garanţia JEREMIE pot fi accesate numai de IMM-uri, inclusiv start-up-uri, plafonul maxim al creditului fiind de 1,875 milioane de euro, cu menţiunea ca, în cazul intreprinderilor care îşi desfasoara activitatea în domeniul transportului rutier, plafonul maxim este de 937.500 de euro. Finanţarea solicitată trebuie să fie una nouă, urmând a fi utilizată pentru activităţi desfăsurate pe teritoriul Romaniei, cum ar fi sectoare de activitate din industrie, comerţ, turism, construcţii, servicii etc. Domenii precum agricultura, piscicultura, silvicultura, fabricarea produselor alimentare, dezvoltarea proiectelor imobiliare, activităţile de intermediere financiară nu sunt eligibile în cadrul acestei facilităţi. Companiile trebuie să respecte regulile privind cumulul ajutoarelor de minimis pe o perioadă de trei ani consecutivi, garanţia JEREMIE fiind considerată ajutor de minimis.  Companiile care solicită credite prin initiaţiva JEREMIE nu trebuie să aibă activitate în producţia şi comerţul de tutun şi băuturi alcoolice, producţia şi comerţul cu arme şi muniţii, precum şi cazinouri.  Firmele care solicită creditul nu trebuie să fie declarate în stare de dificultate financiară, faliment, lichidare, trebuie să-şi fi indeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele speciale şi să nu fie obiectul unei decizii anterioare de recuperare a Comisiei Europene etc.

Dezvoltarea şi încurajarea antreprenoriatului

JEREMIE (acronim pentru “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” sau “Resurse europene comune pentru intreprinderi mici si mijlocii”) este o iniţiativă comună a Directiei Generale Politici Regionale a Comisiei Europene şi a Grupului Bancii Europene de Investitii (din care face parte Fondul European de Investitii), care are ca obiectiv îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-urile din Uniunea Europeana, în cadrul perioadei de programare a Fondurilor Structurale 2007-2013. JEREMIE permite Statelor Membre şi Regiunilor să dedice resurse naţionale şi din fondurile structurale pentru a crea fonduri de participare (“holding funds”) care să poată finanţa IMM-uri într-un mod flexibil şi inovator. Initiaţiva urmăreşte dezvoltarea şi încurajarea antreprenoriatului în Uniunea Europeana, în scopul îndeplinirii obiectivelor Agendei Lisabona, în acelaşi timp ducând la o utilizare mai eficientă a fondurilor structurale.