Viitorii asistenţi medicali au susţinut concursul de admitere

0
395

Admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova s-a încheiat ieri, odată cu desfăşurarea concursului pentru disciplinele Asistenţă medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Moaşe şi Tehnică Dentară. Din nou, concurenţa a fost una acerbă mai ales pentru tinerii care şi-au propus să devină asistenţi medicali: 355 de absolvenţi de liceu s-au „bătut” pentru cele 29 de locuri de la buget şi 95 la taxă. Iar rezultatele reflectă pe deplin acest lucru. S-au înregistrat cinci note de 10, ultima medie de intrare pe locurile de la buget fiind 9.60. 

Ieri-dimineaţă, a fost din nou agitaţie în jurul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. Câteva sute de absolvenţi de liceu au intrat cu emoţie în sălile de examen pentru a susţine concursul de admitere. Anul acesta, la Asistenţă Medicală numărul de locuri bugetate a fost de 29, în timp ce pentru taxă au fost  prevăzute 95 de locuri. De asemenea, pentru cele 14 locuri de buget şi 10 la taxă de la Moaşe s-au înscris 33 de candidaţi, iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare au fost scoase la concurs 19 locuri la buget şi 10 la taxă, numărul de candidaţi înscrişi fiind de 75. Şi la Tehnică Dentară au fost mulţi candidaţi. Pentru cele 9 locuri la buget şi 35 la taxă, au susţinut testul grilă 126 de candidaţi. Aici s-au înregistrat două note de 10, iar ultima medie de intrare pe locurile de la buget a fost 9,53.

Test grilă cu 50 de întrebări

 Candidaţii au avut de completat un test grilă, de data aceasta cu 50 de întrebări, timpul pus la dispoziţie pentru rezolvarea subiectelor fiind de două ore, socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea grilelor. Totodată, candidaţii nu au  avut voie să folosească în timpul probei de concurs minicalculatoarelor, riglele de calcul şi alte mijloace de calcul. La terminarea probei de concurs s-a afişat baremul de corectare, astfel că viitorii studenţi şi-au putut calcula punctajul, făcându-şi astfel o idee despre nota pe care o vor obţine.

Pentru programele de studiu Moaşe, Asistenţă medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, respectiv Tehnică dentară candidaţii au avut de rezolvat subiecte de Biologie (Anatomia şi fiziologia omului) de clasa a XI-a. La redactarea testelor grilă s-au avut în vedere toate manualele alternative agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale, dar candidaţii au fost sfătuiţi să consulte, de asemenea, tematica şi bibliografia fiecărei discipline de concurs.

Eventualele contestaţii se pot depune şi astăzi

Conform regulamentului, admiterea s-a făcut în ordinea descrescătoare a punctajelor finale de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concurs, stabilit pentru fiecare profil, facultate, specializare, punctajul minim de admitere fiind jumătate din punctajul maxim al grilei. În caz de punctaje finale de admitere egale cu cel al ultimului candidat admis, nu este permisă depăşirea numărului de locuri aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi repartizat de Senat. În acest caz s-a folosit drept criteriu de departajare, în ordine, media generală a examenului de bacalaureat şi media anilor de studii din liceu.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul concursului de admitere se depun la registratura UMF Craiova, în termen de 24 de ore începând cu ora şi data afişării rezultatelor concursului de admitere. Termenul de rezolvare şi răspuns este de cel mult două zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Taxa pentru cei care nu au reuşit la buget – 4.000 de lei pe an

Şi în cazul concursului de admitere de ieri s-au luat măsuri speciale împotriva copiatului. La începutul probei, fiecare candidat a primit de la şeful de sală un caiet cu subiecte, o pagină dublă, autocopiantă, cu grila de completare a răspunsurilor, instrucţiuni de completare a testelor grilă şi hârtie pentru ciorne. În plus candidaţii au fost atent supravegheaţi.

Cei care în această sesiune sunt admişi la taxă vor plăti aceleaşi sume ca şi anul trecut. Atât la Asistenţă medicală generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Moaşe cât şi la Tehnică Dentară, viitorii studenţii vor trebui să scoată din buzunar 4.000 de lei pentru un an universitar.