Măsuri luate de DSP pentru buna desfăşurare a activităţilor pe durata sezonului estival 2018

0
333

În vederea asigurării siguranţei alimentare şi a protejării sănătăţii populaţiei, inspectorii din cadrul S.C.S.P. vor efectua în perioada sezonului estival o serie de acţiuni de control, vizând următoarele activităţi:

 1. Verificarea unităţilor de producţie de tipul: brutării, laboratoare cofetărie- patiserie prin controale oficiale în Craiova şi judeţul Dolj. Se vor urmări: aprovizionarea cu apă potabilă curentă rece şi caldă, condiţiile de depozitare a materiilor prime şi produsului finit, condiţiile de igienă ale unităţilor, utilizarea corespunzătoare a aditivilor alimentari în procesul tehnologic, utilizarea curentă şi corectă a produselor biocide adaptate obiectului de activitate, purtarea echipamentului de protecţie sanitară a alimentului, precum şi starea de sănătate a personalului angajat.
 2. Verificarea respectării prevederilor legale privind funcţionarea unităţilor de alimentaţie publică (restaurante, baruri, terase de alimentaţie publică sau grădini de vară, catering, fast-food, pizzerii) din municipiul Craiova şi oraşele aferente judeţului Dolj, inclusiv zonele de agrement. Se vor urmări: aprovizionarea cu apă potabilă curentă rece şi caldă, calitatea materiilor prime, funcţionarea la parametrii optimi a agregatelor frigorifice în care se păstrează atât materiile prime cât şi produsele finite, circuitele funcţionale ale unităţilor, existenţa echipamentului de protecţie sanitară a alimentului, starea de sănătate şi însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă a personalului angajat.
 3. Verificarea respectării prevederilor legale de funcţionare a unităţilor de desfacere a produselor alimentare în unităţile existente pe raza municipiului Craiova şi a judeţului Dolj, inclusiv a celor amenajate cu caracter provizoriu, cu ocazia evenimentelor festive, organizate pe perioada sezonului estival. Se va verifica aprovizionarea cu apă potabilă curentă rece şi caldă, existenţa lanţului frigorific funcţional, conformitatea produselor alimentare, utilizarea curentă şi corectă a produselor biocide adaptate obiectului de activitate.

Verificarea respectării HG 355/2007, privind starea de sănătate a personalului, Ord. 1225/2003, referitor la însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, precum şi Ord.MS 976/1998, privind existenţa echipamentului de protecţie sanitară a alimentului.

 1. Acţiune de control privind verificarea conformităţii apelor de îmbăiere din zonele naturale neamenajate, amenajate şi din bazinele de înot, piscine şi ştranduri. Se vor urmări: evaluarea calităţii apei de îmbăiere, respectarea normelor de igienă la bazinele de înot, piscine şi ştranduri. Se vor preleva probe de produs biocid în vederea evaluării activităţii bactericide şi fungicide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate.
 2. Acţiune de control în unităţi de turism. Se vor urmări: aprovizionarea cu apă potabilă curentă rece şi caldă, structura funcţională a unităţii, dotarea cu mobilier corespunzător, condiţiile de microclimat, colectarea şi evacuarea deşeurilor lichide şi solide, efectuarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, starea de sănătate a personalului şi instruirea acestuia.
 3. Avand in vedere prevederile Ordinului comun al MIRA, MSP, MMDD si MMFES nr. 247/1235/631/1130 /2007 privind aprobarea Planului de masuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei, Directia de Sanatate Publica Dolj a intreprins urmatoarele masuri :
 4. Actualizarea Comitetului tehnic de coordonare a situatiilor de urgenta determinate de canicula format din directorul executiv, directorii adjuncti ai D.S.P. Dolj, managerii de spitale, managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Dolj si 2 reprezentanti ai Asociatiei profesionale a medicilor de familie.
 5. Actualizarea Planului local de actiune in caz de canicula 2018, in scopul evitarii/diminuarii efectelor negative in starea de sanatate a populatiei generate de temperaturile ridicate.
 6. S-au anuntat Serviciul Judetean de Ambulanta, unitatiile sanitare cu paturi,centrele de permanenta, centrele medico-sociale, cabinetele medicilor de familie,pentru actualizarea planului specific de masuri in caz de canicula.
 7. S-au informat medicii de familie din cabinetele medicale individuale atat din mediul urban cat si rural, sa-si actualizeze lista cu persoanele expuse riscului de agravare a starii de sanatate datorita influentei temperaturilor externe : bolnavi cronici, persoane dependente fizic, etc.
 8. In colaborare cu primariile locale s-au identificat si stabilit locurile de amplasare a punctelor de acordare a asitentei medicale de urgenta si distribuire de apa potabila. Punctele de prim ajutor sunt instalate in sedii de institutii dotate cu aer conditionat:
 • in situatii de cod galben, in punctele de prim ajutor va functiona instalatia de aer conditionat, vor fi disponibile scaune si apa potabila pentru eventualele persoane care intra sa se adaposteasca,si va exista acces la o linie telefonica pentru anuntarea urgentelor.
 • in situatii de cod portocaliu, in punctele de prim ajutor va exista personal medical calificat, pentru acordarea primului ajutor.
 1. Au fost informate unitatile sanitare cu privire la asigurarea cu prioritate a asistentei medicale pentru persoanele cu afectiuni a caror evolutie poate fi influentata negativ de temperatura crescuta a factorilor de mediu, avand in vedere influenta generala a acestuifenomen meteorologic asupra sanatatii populatiei, precum si a stocului de medicamente necesar continuitatii tratamentelor.

g.Au fost instiintate SAJ Dolj si UPU-SMURD – SPCJU Dolj privind acordarea unei atentii deosebite asistentei medicale de urgenta, prin suplimentarea numarului ambulantelor si a personalului medical, asigurarea nivelului de operativitate in rezolvarea solicitarilor, precum si prin controlul respectarii dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea sistemului national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat.

                                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                                                                  LUDMILA PRUNARIU