La nivelul județului Dolj industria energetică – este principala sursă de poluare

0
1900

Problemele privind poluarea aerului sunt generate de emisiile poluante, care produc acidifierea atmosferei, afectează producţia de ozon troposferic, măresc concentraţia în atmosferă a particule în suspensie, a pulberilor cu metale grele şi a gazelor cu efect de seră, reduc stratul de ozon şi conduc la schimbări climatice.

Evoluţia emisiilor atmosferice poluante este dependentă în principal de evoluţia populaţiei, de presiunea exercitată de sectorul industrial şi de sectorul energetic, la acestea se adaugă în mai mică măsură presiunea exercitată de sectorul agricol şi turistic. Acestea se cuantifică prin valoarea anuală a emisiilor atmosferice şi prin efectele aupra sănătăţii oamenilor şi ecosistemelor

La nivelul județului Dolj industria energetică – este principala sursă de poluare și este reprezentată de unităţile de producere a energiei termice, în urma cărora rezultă emisii de poluanţi în atmosferă, afectarea vegetaţiei, poluare fonică, generarea de deşeuri.

Începând din anul 2006, supravegherea calităţii aerului in judetul Dolj s-a realizat prin intermediul sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului inclus în RNMCA, format din 5 staţii automate, care au fost amplasate în aglomerarea Craiova conform criteriilor specifice prevazute în prezent în Legea 104/2011. La sfarsitul anului 2016 a intrat in reteaua teritoriala si statia DJ-6, amplasata la Calafat, pentru care procesul de evaluare a datelor a inceput in cursul lunii martie 2017.

“Poluanţii atmosferici monitorizaţi – respectiv dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2/NOx), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), pulberi în suspensie – fracțiile PM10 şi PM2,5, benzen (B) şi ozon(O3) – sunt cei reglementaţi prin directivele europene privind calitatea aerului înconjurător preluate prin legislaţia noastră (Legea 104/2011), privind valorile limită, de prag şi de alertă ale acestora, precum şi a metodelor de măsurare şi evaluare”, se precizează într-un comunicat de presă al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

Structura reţelei din judetul Dolj

1) statii amplasate in aglomerarea Craiova:

-staţia DJ-1 – staţie urbană de trafic, amplasată pe Calea Bucureşti,

vis-a-vis de PiaţaMare; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 şi B;

-staţia DJ-2 – staţe de fond urban amplasată în zona Primariei Craiovei ; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5 şi B;

-staţia DJ-3 – staţie mixtă- industrială şi de trafic, amplasată în zona Billa, aflată sub influenţa ambelor termocentrale şi a reţelei de trafic intens din vestul oraşului; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10;

-staţia DJ-4 – staţie industrială, situata la intrarea în Işalniţa, în mediu suburban; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, O3;

-staţia DJ-5 – staţie de fond  suburban amplasată în zona pod Jiu spre  intrarea în Breasta; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 şi O3– de menţionat că acesta din urmă se regăseşte în reţeaua europeană specială de monitorizare şi evaluare, alături de alte staţii din ţară.

2) statia DJ-6 de trafic, amplasata la intrarea in Calafat, in apropierea podului transfrontarier romano-bulgar ; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5, PM10 şi O3

Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menţionaţi, se monitorizează şi parametri meteorologici la staţiile DJ-2, DJ-2 şi respectiv DJ-6 : temperatura, direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, radiaţia solară, umiditatea relativă şi nivelul precipitaţiilor.