Sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar

0
93

wveducatiePrin intermediul proiectului „Educaţie pentru schimbare”, Fundaţia World Vision îşi propune prevenirea abandonului şcolar din spaţiul rural prin crearea a cinci centre de tip „şcoală după şcoală” în cadrul unui program integrat de capacitare a organizaţiilor sau a grupurilor de iniţiativă locale, prin mobilizarea resurselor locale şi implicarea comunităţii.

Proiectul „Educaţie pentru Schimbare” va fi implementat în următoarele 10 luni printr-un grant în valoare de 74.000 de euro oferit de Fundaţia Vodafone România prin intermediul Programului Strategic de Investiţie în Mediul Rural. Proiectul vizează cinci comunităţi din judeţele Ialomiţa, Vâlcea şi Dolj şi urmăreşte creşterea capacităţii actorilor comunitari de mobilizare a resurselor locale pentru soluţionarea de nevoi la nivel de comunitate.

«Prin „Educaţie pentru Schimbare” propunem un program educaţional integrat. Obiectivul final este reducerea abandonului şcolar şi, pentru a-l atinge, ne propunem să lucrăm împreună cu comunităţile respective, să le oferim suportul necesar pentru ca schimbarea în educaţia copiilor să pornească din comunitate şi să fie susţinută de membrii comunităţilor pe termen lung», a declarat Daniela Buzducea, director executiv World Vision România.

Vizate, cinci comunităţi din trei judeţe, între care şi Doljul

Proiectul vizează cinci comunităţi din judeţele Ialomiţa, Vâlcea şi Dolj şi urmăreşte creşterea capacităţii actorilor comunitari de mobilizare a resurselor locale pentru soluţionarea de nevoi la nivel de comunitate. Rata de abandon şcolar raportată de părinţii din mediul rural în 2016, în urma evaluării programelor desfăşurate de World Vision România, evidenţiază o creştere cu 21% în 2016 faţă de 2014, în judeţul Vâlcea şi cu 41% în judeţul Ialomiţa. În judeţul Dolj, deşi situaţia a evoluat pozitiv faţă de 2014, factorii de risc ai abandonului şcolar sunt încă îngrijorători. Scăderea ratei de abandon la 1.99% în 2015 s-a înregistrat în condiţiile scăderii populaţiei şcolare cu 7.680 de elevi, iar principala cauză a abandonului a rămas condiţia precară, cu impact mai mare la ciclul gimnazial – un procentaj de peste 45% –, la învăţământul liceal vorbindu-se de aproape 31%.

Cel puţin 120 de copii din comunităţile rurale din judeţele vizate vor fi implicaţi în activităţi de tip „şcoală după şcoală” în vederea prevenirii abandonului şcolar, pe parcursul a 8 luni.

Centre de tip „şcoală după şcoală

Beneficiarii direcţi ai programului de finanţare vor fi organizaţiile comunitare care vor solicita finanţare pentru a iniţia şi dezvolta centre de tip „şcoală după şcoală” şi educaţie remedială în cele trei judeţe vizate. Organizaţiile vor fi selectate în baza unui regulament de concurs, elaborat şi diseminat de Fundaţia World Vision România şi vor beneficia atât de sprijin financiar, de asistenţă în implementare cât si de un program de capacitare organizaţională.

Scopul proiectului „Educaţie pentru Schimbare” dezvoltat de World Vision România este de a susţine dezvoltarea comunităţilor prin implementarea de programe educaţionale integrate în 5 comunităţi rurale din judeţele Vâlcea, Ialomiţa şi Dolj. Pentru mai multe detalii despre proiect poate fi accesat http://www.worldvision.ro/educatie-pentru-schimbare-a832.html.