Inspectori şcolari vor da concurs pe posturi

0
70

După finalizarea examenelor pentru posturile de inspectori şcolari generali adjuncţi şi de director al Casei Corpului Didactic Dolj, va veni rândul inspectorilor să dea examene, ISJ Dolj scoţând la concurs 22,5 posturi, 15,5 dintre ele pentru curriculum şi inspecţie şcolară, iar restul pentru management. Înscrierile se încheie pe 4 mai, la ora 13.00. Candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii – absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master; să fie titulari, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime de minimum 7 ani; să fi obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani; să nu fie condamnat penal etc. Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv primar, candidaţii trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului Bologna I , având funcţia didactică de profesor pentru cele două forme de învăţământ. De asemenea, pentru posturile care necesită acest lucru, este obligatorie recomandarea/avizul/certificatul solicitat pentru posturi speciale (teologie, minorităţi, alternative educaţionale etc.). Concursul se va ţine în perioada 20 mai – 5 iunie, pe 8 mai urmând a fi anunţate locul şi data desfăşurării.