PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
129

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                             Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

 

 

DISPOZIŢIA NR.3051

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 30.04.2013, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Craiova, S.C. TIPLEXIM S.R.L., Regia Autonomă de Transport Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener, în scopul planificării, depunerii şi implementării proiectului “Modernizarea şi dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice şi ambalarea finală a tramvaiului modernizat, în cadrul Polului de Competivitate Inovtrans, finantat prin Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.3„Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”.

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susţinerii evenimentului “Zilele Municipiului Craiova”, 2013, ediţia a XVII-a.

Emisă azi  26.04.2013

PRIMAR , Lia Olguţa Vasilescu

SECRETAR, Nicoleta Miulescu 

Vizat de legalitate,

 Cons. jr. Alina Constantinescu