Al treilea raport demonstrează succese continue în protejarea locurilor de muncă și sprijinirea redresării

0
304

Comisia a publicat cel de-al treilea său raport bianual privind implementarea și impactul SURE, instrumentul de 100 de miliarde de euro conceput pentru a proteja locurile de muncă și veniturile afectate de pandemia de COVID-19.

Raportul confirmă constatările celor două rapoarte bianuale precedente, și anume faptul că SURE a reușit să atenueze impactul pandemiei și să sprijine redresarea în 2021. În 2020, măsurile naționale privind piața muncii, sprijinite de SURE, au protejat efectiv aproape 1,5 milioane de persoane împotriva șomajului – o condiție esențială pentru redresarea economică puternică din 2021. SURE a contribuit la acest succes colectiv prin scheme de finanțare care au permis firmelor să-și păstreze angajații și competențele și au ajutat lucrătorii independenți să fie pregătiți să-și reia imediat activitățile.

Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice extrem de grave ale pandemiei de COVID-19. El oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi acordate de UE statelor membre în condiții avantajoase, pentru a finanța scheme naționale de reducere a timpului de muncă, alte măsuri similare destinate menținerii locurilor de muncă și sprijinirii veniturilor – în special pentru lucrătorii independenți – precum și unele măsuri legate de sănătate.

Până în prezent, Comisia a propus, iar Consiliul a acordat asistență financiară în valoare totală de 94,4 miliarde de euro unui număr de 19 state membre, din care au fost vărsate aproape 90 miliarde de euro. Aici intră și sprijinul suplimentar acordat unui număr de șapte state membre. SURE are capacitatea de a mai furniza statelor membre asistență financiară în valoare de 5,6 miliarde de euro.

Constatări principale

SURE a sprijinit aproximativ 31 de milioane de persoane și 2,5 milioane de firme în 2020. Aceste cifre reprezintă aproape 30 % din totalul locurilor de muncă și un sfert din totalul firmelor din cele 19 state membre beneficiare. Firmele mici au fost principalii beneficiari ai sprijinului SURE. Sectoarele care au beneficiat de cel mai mare sprijin au fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, serviciile de cazare și alimentație publică și industria prelucrătoare. SURE a continuat să protejeze locurile de muncă în timpul redresării economice din 2021, sprijinind aproximativ 3 milioane de persoane și peste 400 000 de firme.

Aproape toate cheltuielile publice planificate în cadrul SURE au fost deja efectuate. Peste jumătate din această sumă a fost alocată schemelor de reducere a timpului de muncă. Statele membre au economisit aproximativ 8,2 miliarde de euro la plata dobânzilor prin utilizarea SURE, grație ratingului de credit ridicat al UE.

Raportul include o analiză a sistemelor naționale de control și audit raportate de statele membre.

El constată că toate statele membre au efectuat controale pentru a preveni utilizarea abuzivă a asistenței financiare acordate în cadrul SURE. Controalele și auditurile au fost în măsură să detecteze și să corecteze cazurile de nereguli și fraude.

Declarațiile membrilor colegiului:

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Am creat programul SURE într-o perioadă în care întreaga Europă se confrunta cu dificultăți imense și neașteptate, iar el și-a demonstrat cu adevărat valoarea pentru economiile și societățile noastre. Datorită programului, în 2020, la apogeul pandemiei, aproape 30 % din forța de muncă a Uniunii și-a păstrat locurile de muncă, iar o pătrime din întreprinderi, în principal mici, au reușit să rămână pe linia de plutire. Succesul programului a continuat pe parcursul anului 2021, prin sprijinul acordat cetățenilor și întreprinderilor de pe întreg teritoriul nostru. El rămâne un exemplu elocvent de solidaritate europeană, într-un moment în care aveam cea mai mare nevoie de ea.”

Johannes Hahn, comisarul pentru buget și administrație, a declarat: „SURE a fost unul dintre primele programe care au stat la baza redresării economice a Europei în urma pandemiei. El a fost totodată prima mare poveste de succes a Comisiei pe piețele de capital ale Uniunii și a pregătit terenul pentru lansarea promițătoare a programului NextGenerationEU. Este extraordinar să constatăm că el continuă să genereze rezultate pozitive, în beneficiul țărilor și al cetățenilor Uniunii, schimbând în bine viața a milioane de oameni.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „SURE a ajutat întreprinderile să rămână pe linia de plutire pe tot parcursul anilor 2020 și 2021, în special întreprinderile mici care cu greu ar fi supraviețuit fără sprijin financiar. Uniunea Europeană va continua să acționeze rapid și solidar în perioade de criză.”

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Sunt mândru de rolul crucial pe care SURE l-a jucat în protejarea lucrătorilor salariați și independenți în timpul pandemiei. Raportul publicat azi arată că SURE a continuat să protejeze locurile de muncă în timpul redresării economice inegale din 2021, sprijinind aproximativ trei milioane de persoane și peste 400 000 de firme. Acestea s-au adăugat celor 31 de milioane de persoane și aproape 2,5 milioane de firme care au beneficiat de program în 2020. SURE a fost un exemplu remarcabil al importanței pe care o acțiune comună a Uniunii o poate avea pentru cetățenii noștri în perioade de criză.”

Sursa : https://romania.representation.ec.europa.eu/news/sure-al-treilea-raport-demonstreaza-succese-continue-protejarea-locurilor-de-munca-si-sprijinirea-2022-03-25_ro