Colocviu  naţional  la Universitatea  din Craiova

0
62

universitateŞcoala doctorală „Alexandru  Piru”,  din  cadrul  Facultăţii  de Litere a  Universităţii din  Craiova a organizat, la  sfârşitul  săptămânii  trecute,  primul colocviu doctoral  naţional  „Noi perspective  în  cercetarea lingvistică şi literară”.  Manifestarea,  ce se doreşte  a  deveni o tradiţie, s-a adresat  tinerilor doctoranzi  din  toate universităţile din ţară, care au fost invitaţi la  Universitatea  din  Craiova pentru  un  schimb  de  experienţă. Comitetul de organizare a fost format  din  studenţii doctoranzi de  la „Alexandru  Piru” –  Oana Băluică,  Elena  Georgiana Condoiu (Vintilă), Loredana Gelep, Doina Georgescu, Elena Ţăpurluie  (Odjo).  Au participat 51  de tineri doctoranzi  din toată ţara, comunicările  fiind  în română (22), franceză (19) şi engleză (10).   Colocviul a avut  mai multe secţiuni: limba franceză,  lingvistică engleză,  studii culturale  şi  literatură franceză,  studii culturale  şi  literatură  engleză, literatura română,   limba română, antropologie, studii culturale , comunicare.  Lucrările  vor fi publicate la Editura  „Universitaria” a Universităţii  din Craiova.