Universitatea din Craiova: ex-prorectorul Cezar Spînu, acum noul rector!

0
336

Alegeri “democratice”, dar aproape furioase – nu e un reproş – pentru funcţia de rector al Universităţii din Craiova. Cu două tururi de scrutin, conform anticipărilor, tensiune în inflaţie, o radicalizare a opţiunilor, specific academică, a taberelor, mai puţină transparenţă decât ne-am fi aşteptat şi finalmente, un câştigător: prof. univ. Cezar Spînu, ex-decan al Facultăţii de Ştiinţe Exacte – Chimie, devenită departament, apoi prorector, pe mandatul de rector al “învinsului” său, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor. S-a respectat deplin metodologia de alegere a rectorilor. Scorul de 460 de voturi la 409 voturi, în favoarea prof. univ. dr. Cezar Spînu, este unul stabilit de electori. Dreptul lor este să voteze, investiţia lor de încredere desemnând finalmente un câştigător, în temeiul unor criterii de departajare, cum ar fi competenţa managerială, experienţa didactică de netăgăduit, lucrările ştiinţifice publicate, respectul pentru normele etice etc. Cum Universitatea din Craiova nu este una privată, fireşte că anumite observaţii pot fi avansate, din dorinţa – neclamată – a unei mai bune performanţe ştiinţifico-didactice. Sau o altă apreciere a Universităţii. De ce a câştigat prof. univ. dr. Cezar Spînu şi nu prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor este o întrebare. Şi răspunsul imediat nu poate fi altul decât următorul: din motive aproape similare pentru care în martie 2012 prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor câştiga în faţa prof. univ. dr. Nicu Panea. Şi dacă atunci decisiv a fost “aportul învingătorului” de acum, de această dată enorm a contat prof. univ. dr. Romulus Lungu, de la Facultatea de Inginerie Electrică, care şi-a îndemnat votanţii, din primul tur, să-şi direcţioneze voturile spre actualul câştigător. Cu siguranţă prof. univ. dr. Romulus Lungu va fi unul din viitori prorectori. 847 de cadre didactice, la care s-au adăugat 73 de reprezentanţi ai studenţilor, au fost trecute pe listele celor două secţii de votare organizate în faţa Sălii Albastre din clădirea centrală a Universităţii. Şi-au exprimat votul 895 de persoane din cele 920 care aveau acest drept. Ceea ce înseamnă o participare teribilă. Rectorul nou ales va desemna, în perioada imediată, echipa de prorectori, şefi departamentelor, decanii şi prodecanii facultăţilor pentru o perioadă de 3 ani. Categoric nu va putea mulţumi, în măsura aşteptată, pe toată lumea. În linii mari trebuie să-şi respecte făgăduinţele. Urmează, aşadar, un pachet de măsuri organizatorice. Trecerea “volanului”  Universităţii din Craiova din mâinile prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor în cele ale lui prof. univ. dr. Cezar Spînu, unul din colaboratorii săi apropiaţi, n-ar trebui să genereze mişcări tectonice sensibile în organigrama instituţiei. Asta ar fi logic. Din păcate, după toate semnalele, lucrurile nu vor sta chiar aşa, fiindcă… “Vae victus”. Se spun multe lucruri bune şi, atenţie, din rândul foştilor absolvenţi, despre prof. univ. dr. Cezar Spînu, şi această carte de vizită insolită are valoarea ei etică. Dacă despărţirea de fostul său colaborator, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, se va face aidoma unui divorţ civilizat, fără gălăgie de prisos, totul va fi în deplină regulă, circumscriindu-se normelor academice. Trebuie păstrate parteneriatele, schimburile reale de experienţă, schimburile de bune practici, colaborarea efectivă cu universităţi de prestigiu, dezvoltarea de proiecte de cercetare cu parteneri din mediul socio-economic. Din păcate, alegerea “democratică” a rectorului nu generează, de regulă, altceva decât un servilism desuet în rândul subalternilor. Fiindcă, discuţia riguroasă pe raportul mandatului încheiat şi cea pe proiectul/program pentru mandatul nou, rămâne practic “nenotată” în „foaia matricolă” şi de aici un parti pris de coşmar. Să ne înţelegem, orice schimbare generează discuţii pro şi contra. Adevăratul câştigător trebuie să fie însă “o altă” calitate profesional ştiinţifică a personalului didactic, care nu se realizează peste noapte. Din păcate. Pe piaţa concurenţială a sistemelor educaţionale performante este aşteptată şi afirmarea Universităţii din Craiova.