Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al Judeţului Dolj, bilanţul pe 2021

0
142

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj,  parte componentă a forţelor de protecţie ale Sistemului de securitate şi apărare naţională şi a subsistemului local de management al situaţiilor de urgenţă , destinat să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, şi-a prezentat bilanţul pe anul trecut.

Activitatea inspectoratului s-a desfăşurat în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, având ca obiective: desfășurarea unei activități preventive cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc, creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban, creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă, a tehnicii şi operaţiunilor de descarcerare, creșterea gradului de reziliență a comunităților, îmbunăţirea înzestrării cu tehnică şi materiale de intervenţie şi pregătirea continuă a personalului. În ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor, în anul 2021, cadrele Inspecţiei de Prevenire au efectuat un număr total de 1.001 controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pe timpul controalelor fiind depistate un număr de 2.631 deficienţe, din care 655 au fost remediate până la finalizarea activităţii de control, iar 2.280 au fost sancţionate contravenţional. Au fost aplicate 552 amenzi, în cuantum de 1.731.501 lei şi 1.741 avertismente. În domeniul avizării-autorizării, au fost emise un număr de 100 avize de securitate la incendiu, 17 avize de protecţie civilă, 37 autorizaţii de securitate la incendiu și 2 autorizații de protecție civilă.  În anul 2021 prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost primite 52.521 apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 143,89 apeluri/zi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj a gestionat 15.489 acţiuni de intervenţie şi răspuns la solicitările cetăţenilor, în medie 42/zi, comparativ cu anul 2020 (12.978 acţiuni de intervenţie), numărul acestora a crescut cu 19,34%. Pe tipuri, urgenţele se prezintă astfel: 1415 incendii, 303 intervenţii pentru asistenţa persoanelor, 1822 intervenţii pentru  protecția comunităților, 2483 alte  situații de urgență (inundații, misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, evenimente publice, decontaminare) și 8.582 intervenţii S.M.U.R.D. La intervențiile S.M.U.R.D. au fost asistate 8.843 persoane, dintre care 8.130  adulţi şi 713 copii. Situaţia incendiilor în funcţie de obiectivul afectat este prezentată în cele ce urmează: 24% incendii la locuințe și proprietăți individuale, 5% mijloace de transport, 3% incendii în blocuri de locuit şi 68% alte obiective (construcţii, depozite, păduri, culturi agricole). Incendiile produse în acest an în zona de competenţă a inspectoratului au fost generate în principal de focul deschis (70%), instalaţii electrice defecte (12%), coș, burlan de fum defect sau necurățat (5%), fumatul 3,5 % și acțiuni intenționate (2%). Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 594 persoane (575 adulţi şi 19 copii). Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse un număr de 10 persoane au decedat, iar alte 5 au suferit diferite traume. În scopul pregătirii pentru intervenție, au fost efectuate 237 de activităţi de recunoaștere, educare şi instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă destinate pregătirii personalului în vederea cunoașterii riscurilor asociate obiectivelor din raioanele de intervenție. În cadrul Centrului de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă Craiova au fost pregătiţi subofiţeri pompieri, polițiști, voluntari, precum și elevi din cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești, fiind instruiți 67 subofițeri, 17 lucrători de poliție, 27 elevi și 28 voluntari. În anul 2021 inspectoratul a participat la un număr de 89 de misiuni de asigurare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor la manifestări culturale şi sportive, pe baza planurilor de cooperare cu G.J.Mb. Dolj, I.J.J. Dolj şi I.P.J. Dolj (comparativ cu 71 în anul 2020.   Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență se reflectă prin 205 ședințe extraordinare și 1 videoconferință, dintre care 201 s-au desfășurat în mediul on-line, în urma cărora au fost adoptate un număr de 215 hotărâri. Au fost disiminate către unitățile administrației publice locale 238 de atenţionări/avertizări hidrometeorologice astfel: 168 atenţionări meteorologice, 38 atenţionări/avertizări hidrologice și 32 informări meteorologice. La data de 31.12.2021, situaţia voluntarilor aflaţi în evidenţa unităţii se prezenta astfel: 247 voluntari înscrişi, din care 206 au absolvit cursul introductiv; 127 voluntari rămaşi în activitate; 150 voluntari au absolvit cursul de prim ajutor medical de bază, 34 au absolvit cursul de paramedic, iar 1 voluntar a absolvit cursul de competenţe extinse. .