Subvenţie pentru tomate, dacă valorifici minimum două tone

0
1413

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pregăteşte punerea în aplicare a unei scheme de ajutor pentru cultivatorii de tomate în spaţii protejate. Pare se fie una dintre cele mai aşteptate măsuri în agricultura pe suprafeţe mici. Totuşi, ca să intre în posesia banilor, dacă iniţiativa legislativă va trece în forma sa iniţială, aşa cum este expusă pe site-ul MADR, cultivatorii produsului tomate trebuie să obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de cel puţin 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa de minimum 1.000 mp.

 rosii 1În data de 13 ianuarie a.c., pe site-ul MADR a fost publicată, la rubrica «Acte normative», un proiect de Hotărâre pentru aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.

  Baza legală este enunţată încă de la primul articol: „Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol”.

Roşiile trebuie vândute cu acte

rosii 2Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minim 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 300 x 400 mm, pe care să se găsească inscripţia ,,Suprafaţă beneficiară a Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul 2017, conform cererii numărul …., din Registrul unic de la Direcţia pentru agricultură a judeţului…”; să obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minim 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa minimală; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017. Totodată, valorificarea producţiei se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv şi noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

  Poate că nu este prea greu să scoţi 2 kg de tomate pe metru pătrat, dar să reuşeşti, ca şi producător, să le plasezi pe piaţă, cu acte în regulă este foarte complicat, dacă nu chiar descurajant. Poate samsarii din pieţele craiovene consideră că este suficient să se încarce cu facturi fiscale pe câteva sute de kilograme de roşii, preluând astfel şi producţia din solariile doljene, iar ulterior să defileze cu marfă la negru. Avem experienţa din vara şi toamna trecute, când veritabilii producători de căpşuni din Dolj au reuşit cu mare greutate să-şi expună marfa pe mesele pieţarilor craioveni. Care, fireşte, mai adăugau 2-3 lei la preţul cerut de producător şi, astfel, căpşunile „defilau” între 7-8 lei/kg. Interesant de ştiut, dacă s-a încumetat cineva să verifice atestatele de producător ale celor ce revând tone de legume şi fructe în pieţele craiovene.

Peste 13.000 de fermieri pot primi ajutorul

rosiiResursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 178.400 mii lei, contravaloarea în lei a 40.000 mii euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

  Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutorul de minimis care se acordă beneficiarilor este echivalentul în lei a 3.000 euro/beneficiar/an. De asemenea, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

  Aşadar, dacă împărţim bugetul total alocat la nivel naţional, care este de 40 milioane de euro la 3.000 de euro, cât e ajutorul anual pentru fiecare beneficiar rezultă că, doar 13.333 de fermieri vor putea primi aceşti bani. Dacă mai împărţim acest număr la 41 de judeţe ajungem la o medie de 325 de cultivatori de legume din fiecare judeţ, ce ar avea şanse să acceseze fondurile.

Probează cu factura sau filele din carnetul de comercializare

rosii 3Vor fi trei categorii de producători cărora li se adresează măsura de sprijin: producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; producătorilor agricoli persoane juridice.

  A fost restrânsă perioada de cultură a roşiilor, astfel încât nu mai intră la plată recoltele din plin sezon, ci sunt sprijiniţi fermierii care, fie ies foarte devreme cu producţia pe piaţă, fie reuşesc să producă mai aproape de iarnă. Atenţie, însă: valorificarea producţiei se va face în perioadele ianuarie-mai, inclusiv, şi noiembrie – 20 decembrie, inclusiv! Pentru obţinerea sprijinului solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi au obligaţia să depună la direcţia pentru agricultură judeţeană, documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de tomate comercializate.

  Să mai amintim că, potrivit proiectului de Hotărâre, cetăţenii şi instituţiile interesate au putut transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, dată care a fost vineri, 13 ianuarie 2017.