A început cursa pentru completarea normelor didactice

0
262

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se află în plină desfăşurare. Una dintre ele se referă la completarea normei didactice, începând cu 1 septembrie 2017, pentru anul şcolar următor. Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj a făcut cunoscut calendarul întregului proces, unul care trebuie respectat întocmai.

janina vascuÎn conformitate cu prevederile Calendarului mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2017/2018, prin Metodologia-cadru, aprobată prin OMENCS nr. 5739/14.11. 2016, în perioada 27 ianuarie – 2 februarie a.c. se soluţionează, la nivelul unităţilor şcolare, cererile de completare a normei didactice pentru un an de învăţământ ale titularilor. Între 22-28 februarie 2017, trebuie rezolvate solicitările de completare a normei didactice la nivel judeţean, în şedinţă de repartizare. Sunt două cazuri acceptate de lege: prima, cea de completare – în cazul în care se poate constitui cel puţin o jumătate de normă; cea de-a doua de restrângere de activitate, atunci când nu se poate atinge pragul amintit.

În mediul rural, întregirea se poate face pe perioada anului 2016/2017 sau pe durată nedeterminată, pentru speţa din urmă fiind nevoie de repartizare judeţeană. În „urban”, pot beneficia de prevederile legale, pentru timp nelimitat, „cadrele didactice titulare, care urmează să-şi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice, neîntrerupt în ultimii trei ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante; se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puţin doi ani şcolari”.

„Suntem în faza completării normelor didactice…”

Tote prevederile legale au fost transmise în teritoriu, de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. „Am început etapele de mobilitate în învăţământ pentru 2017/2018. Suntem în faza completării normelor didactice, astfel încât cadrele didactice care doresc acest lucru trebuie să depună cerere la unităţile şcolare, în Consiliul de Administraţie al unităţii fiind luată în discuţie solicitarea. Dacă vor primi un refuz, pot face contestaţie, actul respectiv fiind o plângere prealabilă”, a precizat prof. Janina Vaşcu, inspector general adjunct al ISJ Dolj şi preşedinte al Comisiei judeţene de mobilitate.

Calendarul este unul foarte strict: 25-31 ianuarie – cadrele se adresează, în scris, conform unei cereri-tip, Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare; 31 ianuarie – 1 februarie se ia în discuţie, de către C.A., solicitarea; 2 februarie – directorul instituţiei cere, în scris, ISJ Dolj, emiterea deciziei de completare a normei didactice pentru cazurile soluţionate favorabil; 7-17 februarie – managerul prezintă Comisiei de mobilitate documentele în original.