Începe inspecţia în şcoli

0
103

Conform legislaţiei în vigoare, în perioada imediat următoareva avea loc inspecţia în unităţile de învăţământ preuniversitar, care trebuie să asigure derularea, în condiţii bune, a întregului proces educaţional. Peste 20 de instituţii şcolare sunt prinse în evaluare generală, la care se adaugă şi cele tematice şi de specialitate. 

Totul, conform legislaţiei

Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MECTS nr.5547/06.10.2011, stipulează condiţii clare care trebuie îndeplinite. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin monitorizarea, îndrumarea, controlul şi evaluarea sistemică şi de proces contribuie la asigurarea calităţii educaţiei, astfel încât activităţile de învăţământ să se raporteze la standardele de referinţă şi la bunele practici naţionale şi internaţionale. Totul este cuprins în planul de măsuri, cu tot ceea ce presupune aceasta.

„Urmărim, în primul rând, interesul copiilor…” 

Inspecţia nu este una făcută pentru a fi bifată, ci are obiectivele ei. „Urmărim, în primul rând, interesul copiilor, dar nu trecem peste doleanţele cadrelor didactice. Se merge pe sprijinirea unităţilor şcolare şi a profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor, în procesul de eficientizare a activităţii de predare, învăţare şi evaluare, precum şi a manageriatului, dar se urmăreşte şi consilierea întregului corp profesoral, pentru creşterea calităţii actului didactic, scopul fiind atingerea unor standarde de performanţă de către elevi. Luăm în considerare, cu parametrii necesari de evaluare, şi calitatea aplicării curriculum-ului naţional şi local, la care se adaugă şi analizarea ofertei educaţionale, a managementului şcolar, a activităţii personalului din unităţile de învăţământ. De asemenea, determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ, comisiei/catedrei metodice, etc.); evaluarea externă şi situaţia reală din unitatea şcolară; monitorizarea pregătirii examenelor finale (Evaluare naţională, Bacalaureat); conlucrarea instituţiei de învăţământ cu reprezentanţii comunităţii locale, cu părinţii, toate acestea fac parte din întregul proces de inspecţie”, a precizat prof. Nicuşor Cotescu, inspector-şef adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Un grafic bine stabilit

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2015/2016, se vor organiza inspecţii şcolare generale în 27 de unităţi şcolare: un liceu teoretic, 24 de şcoli gimnaziale şi două grădiniţe. Tot conform metodologiei, se vor efectua 32 de inspecţii de specialitate, preponderent în limba română şi matematică, precum şi două inspecţii tematice. De asemenea, vor fi realizate şi 11 inspecţii de revenire la unităţile care au fost parte din planul de inspecţie generală în primul semestru. Inspectorul de sector va anunţa perioada de verificare cu şapte zile înainte de începerea acesteia, conform graficului bine statutat.