În cadrul proictului BRING IT: Workshop pe teme transversale

0
269

ACZ Consulting, în parteneriat cu Universitatea Financiar-Bancară şi Institute for Studies in International Relations and Public Policy (ISIRP – Belgia), implementează, în perioada 2011-2013, proiectul BRING IT – Angajaţi calificaţi şi competitivi într-o economie bazată pe cunoaştere – FPC pentru calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Marţi, 24 ianuarie, la sediul Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti s-a organizat un workshop, în cadrul căruia s-au reunit angajaţii societăţilor de tip IFN şi SSIF, înscrişi în grupul ţintă, precum şi reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în proiect. “Această manifestare a avut ca temă integrarea temelor transversale în domeniul de activitate al IFN şi SSIF, în cadrul căruia s-au abordat subiecte precum egalitatea de şanse, inovarea şi utilizarea TIC.

Egalitatea de şanse- o provocare pentru angajaţii

Reprezentanţii ISIRP participanţi la eveniment au prezentat exemple de bună practică specifice domeniului de aplicare a temelor transversale identificate în Belgia şi au lansat astfel subiecte de dezbatere în rândul participanţilor”, Basile Neacşa, coordonator proiect din partea ISIRP. Prezentarea obiectivelor workshop-ului a fost făcută de către  lect.univ.dr Oana Gherghinescu, manager proiect, ACZ Consulting şi Dorina Poantă, coordonatorul proiect, Universitatea Financiar-Bancară. Participanţii s-au organizat în două Ateliere : primul, “Gradul de utilizare a noilor tehnologii în domeniul de activitate al IFN şi SSIF” , şi cel de-al doilea, “Egalitatea de şanse- o provocare pentru angajaţii din grupul ţintă al proiectului”. Reprezentantul ISIRP Bruxelles, Georges Delcoigne a prezentat în cadrul aceluiaşi eveniment, “Exemple de bună practică la nivel european în domeniul egalităţii de şanse şi al îmbătrânârii” iar Basile Neacşa, coordonatorul de proiect, “Politici europene în domeniul inovării, TIC şi al dezvoltării durabile”.


ACZ Consulting :

Este o companie privată românească specializată în accesarea oportunităţilor de finanţare cu titlu nerambursabil din Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala şi Fondul Social European) şi din fondurile guvernamentale. Misiunea solicitantului este de a oferi soluţii financiare şi tehnice de consultanţă şi asistenţă de înaltă calitate, ţinând cont de nevoile specifice, obiectivele, ideologia şi cultura fiecărui client în parte, în perspectiva asigurării unei creşteri şi dezvoltări durabile a companiilor, acordând atenţie tuturor detaliilor referitoare la elaborarea documentaţiei de proiect.


Universitatea Financiar Bancară :

Misiunea Facultăţii de Management Financiar este aceea de a pregăti profesionişti înalt specializaţi în domeniul finanţe, specializarea finanţe-bănci sau domenii apropiate (instituţii financiare nonbancare, piaţa de capital, relaţii internaţionale, management, resurse umane, comunicare, asigurări, marketing etc.) la nivel de licenţă, master şi studii postuniversitare în colaborare cu IBR – Şcoala de Studii Academice Postuniversitare, care să lucreze în instituţii financiare, departamente financiare, asigurări, IFN-uri sau în domenii ale administraţiei publice şi private.

 

Institute for Studies in International Relations and Public Policy (ISIRP)

Partenerul 2 este o instituţie de învăţământ superior care organizează cursuri de master în parteneriat cu University of Limerick şi Université de Liège, Université Libree Bruxelles precum şi cu alte organisme internaţional.