Propunere de revizuire a Liniilor directoare din 2008 privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare

0
289

Ajutoare de stat: Comisia invită părțile interesate să formuleze observații cu privire la propunerea de revizuire a Liniilor directoare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare.

Comisia Europeană a lansat recent, o consultare publică pe site-ul EU Survey prin care invită toate părțile interesate să formuleze observații cu privire la o propunere de revizuire a Liniilor directoare din 2008 privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare(„Liniile directoare privind sectorul feroviar”). Părțile interesate pot răspunde la consultare până la data de 16 martie 2022.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Astăzi, invităm toate părțile interesate să își împărtășească punctele de vedere cu privire la propunerile de modificări specifice aduse Liniilor directoare privind sectorul feroviar. Dorim să facilităm sprijinirea de către statele membre a unor soluții de transport mai puțin poluante și mai durabile decât transportul exclusiv rutier, cum ar fi transportul feroviar, transportul pe căi navigabile interioare și transportul intermodal, întrucât consumatorii au nevoie de opțiuni în ceea ce privește modurile de transport și mobilitatea cu emisii scăzute. În Anul european al căilor ferate 2021, acesta este un pas important în direcția decarbonizării sectorului transporturilor din Europa și a sporirii atractivității transportului feroviar, limitând în același timp denaturarea concurenței.”

Liniile directoare privind sectorul feroviar stabilesc condițiile în care ajutoarele acordate întreprinderilor feroviare pot fi considerate compatibile cu piața internă și cu normele privind ajutoarele de stat, în special în temeiul articolului 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”).

Lipsa de interoperabilitate pe perioade lungi, alături de necesitatea stringentă de a continua digitalizarea, frânează dezvoltarea unor servicii feroviare transfrontaliere fără sincope. Ajutoarele de stat pot contribui la remedierea acestor disfuncționalități ale pieței și la îmbunătățirea competitivității transportului feroviar, facilitând astfel transferul modal, limitând emisiile generate de transport și reducând congestionarea traficului rutier.

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ce-invita-partile-interesate-sa-formuleze-observatii-cu-privire-la-propunerea-de-revizuire-liniilor-2021-12-22_ro