A început evaluarea dosarelor pentru tratamentul fără interferon

0
122

Prima comisie de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru afecţiuni hepatice s-a întrunit ieri, cu scopul de a evalua dosarele pentru tratamentul fără interferon, conform criteriilor de eligibilitate stabilite în protocolul terapeutic. Până în prezent au fost depuse la sediul CNAS 123 de dosare.

Până la finalul acestei săptămâni, deciziile comisiei CNAS vor fi transmise la casele de asigurări de sănătate. O eventuală aprobare a dosarelor va permite accesul la tratament începând cu data de 1 decembrie a.c. În perioada următoare, comisia de experţi pentru afecţiuni hepatice se va întruni ori de câte ori vor fi depuse la CNAS aproximativ 100 de dosare.

Condiţii pentru ca un pacient să beneficieze de tratament fără interferon

Pentru accesul la tratament fără interferon, pacientul, cu bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate, trebuie să se prezinte pentru consultație și evaluare la un medic specialist din unul dintre centrele desemnate din țară. În urma evaluării, dacă acesta corespunde criteriilor de eligibilitate conform protocolului elaborat de comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii, pacientul va primi voucherul pentru investigaţiile necesare la dosarul de aprobare. Voucherul va fi utilizat pentru efectuarea setului de investigaţii necesare în unul dintre laboratoarele agreate de furnizorul tratamentului fără interferon. Rezultatul primit de la laborator va fi înmânat medicului curant care, dacă în urma investigaţiilor stabileşte că pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate, întocmeşte dosarul pentru aprobarea tratamentului şi îl înmânează pacientului.

Pacientul va depune dosarul la casa de asigurări cu care se află în relaţie contractuală medicul curant. Casa de asigurări judeţeană va transmite dosarul la CNAS. Comisia de specialitate din cadrul CNAS analizează dosarul şi transmite decizia casei de asigurări unde a fost depus dosarul de către pacient. Apoi, casa de asigurări judeţeană va transmite pacientului decizia comisiei CNAS.

În cazul în care dosarul este aprobat, pacientul merge cu decizia de aprobare la medicul curant, care îi va elibera prescripţia medicală. Procedura de întocmire a dosarelor şi informaţiile despre modul în care pacientul intră în posesia tratamentului fără interferon sunt publicate pe site-ul CNAS la secţiunea „medicamente – tratament fără interferon”.

Au fost distribuite peste 2.700 de vouchere pentru investigaţii

Până la data de 13 noiembrie a.c. au fost distribuite un număr de 2.720 de vouchere pentru investigaţii în cele 11 centre din ţară desemnate pentru evaluarea şi monitorizarea pacienţilor în vederea acordării tratamentului fără interferon. Perioada de valabilitate a investigaţiilor efectuate în baza acestor vouchere este de 3 luni. Procesul de distribuire a voucherelor va continua.

În baza contractului cost-volum-rezultat încheiat de CNAS, vor beneficia de tratament  fără interferon  pacienţii cu hepatită cronică virală C şi ciroză hepatică C, cu stadiul de fibroză F4.

Din primele estimări, pe liste există 5.000 de pacienți eligibili, însă potrivit CNAS vor fi trataţi toți bolnavii care fac obiectul criteriilor medicale. Aceştia vor fi investigați în centrele universitare, iar tratamentul va fi administrat acasă. Terapia fără interferon reprezintă o speranţă pentru bolnavii care nu au nicio altă alternativă în acest moment pentru că suferă de ciroză, gradul de fibroză F4 şi F3.

Comisia de specialitate a CNAS se va întruni de două ori pe lună pentru a analiza dosarele depuse în vederea aprobării şi va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate. Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate unde acesta a depus dosarul.

Tratamentul, unul nou, diferit de dubla terapie cu interferon, nu se poate cumpăra individual de către pacient, iar programul susținut de Casă se va derula pe durata a cel puţin un an de zile. Dubla terapie, cea cu interferon, durează 48 de săptămâni, iar cea fără interferon – 12 săptămâni. Pacientul care va intra în noua terapie va trebui să țină cont să respecte întocmai schema de tratament.