Amintirea unei zile de împlinire naţională

0
46

armata (1) armata (2) armata (3) armataLa 25 octombrie Armata României prezintă onorul eroilor neamului nostru, care s-au jertfit de-a lungul istoriei pentru unitatea şi integritatea naţională a statului român. Această zi, a rămas în conştiinţa românilor ca un moment simbolic, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet. În cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Armatei României, militarii Brigăzii 2 Infanterie “Rovine” au organizat ieri, la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Sineasca ceremonialul militar-religios. La acest eveniment au participat cadre militare active, în rezervă şi retragere, veterani de război, reprezentanţi ai Mitropoliei Olteniei, ai partidelor politice, oficialităţi ale administraţiei publice locale, parlamentari de Dolj. Devenită simbol, ziua de 25 octombrie a rămas întipărită în memoria şi sufletele românilor ca fiind ziua în care ţara îşi sărbătoreşte armata şi pe cei care au fost şi sunt în slujba ei.

În ziua de 25 octombrie 1944, armata română elibera ultima localitate românească de sub ocupaţia străină, oraşul Carei. Acţiunile militare purtate de armata română în bătălia pentru Ardeal alcătuiesc un drum glorios, soldat pe pământul transilvănean cu numeroase jertfe. Operaţiunile militare de eliberare a oraşului Carei s-au desfăşurat într-un context mai larg, făcând parte din cadrul general al operaţiei Debreţin, plănuită şi menită a înfrânge grupările inamice din partea de nord-vest a României. În urma luptelor desfăşurate în a doua jumătate a lunii septembrie şi începutul lunii octombrie 1944, aliniamentul frontului din România, întins pe circa 800 de km, forma un arc de cerc, urmărind Munţii Rodnei, Bârgăului şi Căliman, de-a lungul Mureşului(superior şi mijlociu), Arieşului, pantelor de nord ale masivului Bihor, la sud de Oradea şi apoi, continuând în sud până în Iugoslavia.

Ziua Armatei României este legată efectiv şi afectiv de Transilvania

Recunoaşterea importanţei zilei de 25 octombrie 1944 pentru istoria Armatei României şi istoria naţională, în ansamblul ei, este pusă în evidenţă şi de faptul că autorităţile timpului şi-au asumat chiar riscul unor speculaţii nefavorabile lor, care puteau asocia faptele de arme cu ziua regelui Mihai, născut tot într-o zi de 25 octombrie, sau cu forma de guvernământ existentă înainte de 30 decembrie 1947. Deci, 25 Octombrie 1944 semnifică data eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei de sub ocupaţie şi administraţie străine. Chiar dacă acest teritoriu a fost preluat iniţial de administraţia sovietică, fiind retrocedat României pe 9 martie 1945 (la câteva zile după instalarea guvernului Groza, pe 06.03.1945), în ziua de 25 octombrie 1944 Armata României a trăit un moment înălţător, prin atingerea hotarului firesc al patriei sale. Toate acestea pun în evidenţă faptul că Ziua Armatei României este legată efectiv şi afectiv de Transilvania, leagănul genezei şi evoluţiei istorice a poporului nostru, de obiectivele şi sentimentele Armatei României, care au vizat întotdeauna îndeplinirea idealurilor naţionale: unitate, independenţă, suveranitate, integritate teritorială

10 ani de la aderarea României la NATO

Ne aflăm la mai bine de 10 ani de la aderarea României la NATO şi la 8 ani de la intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană ca membru cu drepturi depline. Strategia naţională de apărare reafirmă caracterul ireversibil al acestui parcurs şi al angajamentelor pe care acesta le presupune. Parteneriatul strategic cu SUA, apartenenţa la NATO şi la Uniunea Europeană sunt fundamentele politicii externe ale României. În aceste condiţii, armata română şi-a adus şi va aduce în continuare o contribuţie hotărâtoare la înfăptuirea obiectivelor ce-i sunt stabilite. Cerinţa Alianţei Nord-Atlantice de a face faţă tuturor ameninţărilor, precum şi natura responsabilităţilor constituţionale ce-i revin, presupune ca Armata României să-şi dezvolte capabilităţi care să-i permită să desfăşoare operaţii pe teritoriul naţional, în aria de responsabilitate NATO, precum şi într-un mediu strategic mai extins, influenţat permanent de factori care impun schimbarea.

Locţiitorul comandantului Brigăzii II Infanterie Rovine, col. Dan Ionescu :

„Armata României, subordonată exclusiv voinţei poporului, pentru îndeplinirea misiunii sacre de apărare a ţării, a înălţat întotdeauna la rang de virtute datoria, credinţa şi onoarea de a apăra până a sacrificiu suprem pământul strămăşesc. Faptele de armă ale eroilor noştri, din toate timpurile, ale veteranilor de război s-au înscris în cartea de istorie a poporului nostru, ca mărturie şi pildă peste timp pentru militarii de astăzi, care servesc ţara sub însemnele naţionale. Pentru noi este o datorie sfântă să dăm onorul solemn soldaţilor căzuţi în luptele pentru eliberarea pământului strămoşesc, precum şi a celor căzuţi în teatrele de operaţii pentru ca României să i se confere garanţiile de securitate necesare promovării şi afirmării intereselor naţionale”

Prefectul judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan:

„Anul acesta se împlinesc 72 de ani de când, prin vitejia ostaşilor săi, Armata Română elibera de sub ocupaţia horthystă Transilvania de Nord în memorabila zi de 25 octombrie 1944, care va rămâne una de referinţă pentru oamenii de arme şi pentru poporul român.  Dincolo de parcursul său impresionant în timp, Armata contribuie decisiv la conturarea unei imagini pozitive a României în afara graniţelor, prin seriozitate şi profesionalism. Bravi militari, dumneavoastră sunteţi astăzi exemplul suprem al spiritului de sacrificiu şi al iubirii de ţară şi de neam. Pe teatrele de război internaţionale aţi demonstrat că puteţi concura cu specialiştii celor mai puternice state şi aţi impus respect datorită pregătirii excepţionale. Iar faptul că de fiecare dată v-aţi făcut datoria acolo unde a fost nevoie de dumneavoastră, v-a adus recunoştinţa Guvernului României şi a aliaţilor noştri din NATO. În semn de respect şi recunoştinţă, astăzi ne înclinăm frunţile în memoria tuturor ostaşilor români căzuţi la datorie, de-a lungul veacurilor, în numele aspiraţiilor de independenţă şi libertate ale acestui popor. Gândurile noastre de apreciere şi profundă stimă se îndreaptă, deopotrivă, către cei aflaţi acum în slujba ţării, sub culorile drapelului naţional, militari şi specialişti civili ai Armatei, către veteranii de război, militarii în rezervă şi în retragere, care au servit patria cu onoare şi credinţă.

Vicepreşedinte Consiliului Judeşean Dolj, Cosmin Vasile :

 „25 octombrie este o zi pe care, anul acesta, o trăim cu o intensitate aparte, pentru că recent am marcat un secol de când ţara noastră intra în Primul Război Mondial şi, prin eforturile şi sacrificiile Armatei, deschidea unul dintre cele mai importante capitole ale istoriei – reîntregirea neamului. Astăzi, suntem datori să aducem omagiul nostru tuturor celor care s-au jertfit pentru împlinirea şi, mai apoi, pentru apărarea marilor deziderate ale naţiunii – integritate, independenţă, libertate – şi să facem dovada respectului nostru faţă de veteranii de război, faţă de militarii în rezervă şi în retragere. Ziua Armatei României reprezintă, totodată, un bun prilej pentru a exprima gândurile noastre de preţuire şi consideraţie faţă de cei care duc mai departe o glorioasă tradiţie, reconfirmând zi de zi buna reputaţie de care se bucură această instituţie, emblematică prin profesionalism şi devotament. Este un prestigiu la construirea căruia şi-au adus o contribuţie majoră militarii craioveni, un corp de elită care a dat măsura implicării şi a excelentei pregătiri în teatrele de operaţii şi ale cărui merite au fost recunoscute prin decizia care stabileşte Brigada 2 Infanterie «Rovine» drept nucleu al viitoarei brigăzi multinaţionale a NATO. ..“

Mihail Genoiu, viceprimarul municipiului Craiova :

„Data de 25 octombrie 1944, bravii soldaţi români eliberau ultimul petec de pământ românesc de sub ocupaţia fascistă. Peste 265.000 de soldaţi au ieşit cu pieptul înainte pentru independenţa României. Prin victoria de la Carei, partea de nord a Transilvaniei a revenit în graniţele fireşti ale României, fiind practic înlăturate efectele Dictatului de la Viena din august 1940. Pierderile suferite de trupele noastre, între 21 septembrie şi 25 octombrie 1944, s-au ridicat la 33.469 de oameni. Fără sacrificul lor istoria şi-ar fi scris alte pagini, poate nu la fel de frumoase. Izbânda din 25 octombrie a fost de atunci sărbătorită ca Ziua Armatei Române. Armata Română astăzi fiind în plin proces de modenizare, fiind un partener de nădejde a NATO şi a românilor deopotrivă.”