Copiii şi tinerii din Craiova se pot înscrie la Festivalul-Concurs Naţional de Interpretare Muzicală „Vreau să cânt!”

0
75

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, sub egida Primăriei Municipiului Craiova şi a Consiliului Local Municipal Craiova organizează pe 20 octombrie 2018, la Casa de Cultură a Studenţilor, cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare Muzicală „Vreau să cânt!”, prin care își propune încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării vocale, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea exprimării artistice.

Concursul se va desfășura pe două secțiuni, Muzică populară şi Muzică ușoară, fiecare pe patru categorii de vârstă: 6 – 9  ani, 10 – 13 ani, 14 – 17 ani, peste 18 ani. Concurenții vor fi repartizați pe categorii în funcție de vârsta împlinită la data desfăşurării concursului. Concurenţii pot interpreta piesele şi fără negativ sau cu acompaniament personal (interpretare vocal-instrumentală). Câștigătorii premiului I / trofeului ediției anterioare se pot înscrie în concurs doar dacă au schimbat categoria de vârstă. Taxa de participare este 30 lei / concurent și va putea fi achitată organizatorilor în ziua desfăşurării concursului.

Juriul, format din Elmira Sebat – conf. univ. dr. la Departamentul de Arte al Facultăţii de Litere a  Universităţii din Craiova, Noemi Modra – soprană la Opera Română Craiova, prof. asoc. la Departamentul de Arte  Facultatea de Litere a  Universităţii din Craiova, şi Carmen Budulan – solistă a Ansamblului Profesionist “Doina Oltului” (Slatina), interpret muzică populară, va puncta calități vocale, intonație, ritm; ținută și mișcare scenică; interpretare și muzicalitate. V

Tuturor participanților li se vor acorda diplome de participare, iar celor clasați pe primele trei locuri, premii în bani şi trofee: Premiul I – 600 lei, Premiul al II-lea – 500 lei, Premiul al III-lea – 400 lei. De asemenea, se mai pot acorda mențiuni şi premii speciale pentru fiecare categorie de vârstă.

 

Pentru înscrierea în concurs, participanții vor prezenta:

 • Negativul piesei format MP 3 (negativele trimise iniţial nu se mai pot schimba ulterior)
 • Copie după certificatul de naștere sau după cartea de identitate
 • Acordul compozitorului piesei sau declarația de asumare a responsabilității  (părinte, profesor) pentru utilizarea piesei în concurs.

!!! Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea achitării obligațiilor pecuniare ce decurg din drepturile de autor şi cele conexe acestora, rezultate din interpretarea melodiilor prezentate în concurs. Dacă participantul nu deține acordul compozitorului și al textierului, concurentul/părintele/profesorul coordonator, după caz, își va asuma responsabilitatea pentru utilizarea piesei în concurs (prin declarația semnată).

 • Declaraţie de consimţământ prelucrare date cu caracter personal, anexă a prezentului regulament
 • Fișa de înscriere completată, anexă a prezentului regulament (fişa de înscriere poate fi obţinută de la sediul instituţiei sau descărcată de la adresa: http://www.tradem.ro/anunturi/)

Fişa de înscriere, împreună cu o copie a actului de identitate a participantului şi negativele pieselor, vor fi expediate pe adresa de e-mail: tradem@tradem.ro sau trimise prin poştă la adresa: Casa de Cultură „TRAIAN DEMETRESCU“, Craiova, str. Traian Demetrescu, nr. 31, până la data de 10 octombrie 2018 (data poştei) sau vor fi depuse personal la aceeaşi adresă, cu specificaţia scrisă clar pe plic: PENTRU FESTIVALUL–CONCURS „VREAU SĂ CÂNT!”, până la data de  15 octombrie 2018, ora 16:00.

 

Atenție!

 • Repertoriul nu va depăşi posibilitățile vocale ale participantului și, preferabil, va fi adecvat vârstei.
 • Toate cele trei criterii de evaluare sunt egale ca importanţă
 • Fiecărei categorii i se vor atribui între 0 şi 10 puncte (10 puncte = punctaj maxim)
 • Clasamentul reprezintă ordinea ierarhică a punctajului obținut de către fiecare concurent. Punctajul fiecărui concurent reprezintă media aritmetică a notelor acordate de juriu.
 • În cazul în care nivelul unor concurenţi este prea scăzut sau în anumite categorii de vârstă se înscriu prea puţini concurenţi, juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui, inclusiv prin reportarea lor de la o categorie de vârstă la alta.
 • Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate.
 • Concurenții, părinții acestora, profesorii, nu au voie să abordeze membrii juriului, înainte, pe parcursul și după terminarea concursului. Aceștia sunt rugați să aibă un comportament și un limbaj decent în spațiul de desfășurare a concursului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova evenimentul şi participanţii la concurs, înainte, în timpul şi după finalizarea acestuia, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune şi alte reţele de socializare, în scopuri necomerciale.
 • Concurenții și ceilalți participanți deţinători de drepturi autorizează folosirea materialelor fotografice, audio şi video, precum și a oricăror alte produse realizate pe tot parcursul festivalului-concurs de către Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru a fi utilizate pe site-ul oficial www.tradem.ro şi pe alte platforme de socializare, renunțând la orice pretenții de natură financiară rezultate din folosirea acestora de către organizatori.