20 de ani de la înființarea specializării Traducere-Interpretare

0
86

Departamentul de Limbi romanice şi clasice, în parteneriat cu Departamentul de Studii anglo-americane și germane, din cadrul Facultăţiide Litere de la Universitatea din Craiova aniversează, în zilele de 28 și 29 septembrie 2018, 20 de ani de la înființarea specializării Traducere-Interpretare, prin organizarea Colocviului Internaţional La traduction: théories, pratiques, formations. 20 ans d’enseignement traductologique à l’Université de Craiova (1998 – 2018)/ The International ConferenceTranslation:Theories, Practices, Mappingthe Market. 20 Years of Translation Training at the University of Craiova (1998 – 2018).

Ceremonia de deschidere va avea loc vineri, 28 septembrie, ora 9.30 în Aula Mihai I al României de la Universitatea din Craiova.

Moment de bilanţ al activității de douăzeci de ani de traductologie, terminologie și interpretariat la Facultatea de Litere a Universității din Craiova, această manifestare științifică se desfășoară sub patronajul Facultății de Litere, al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), al Societății Europene de Studii de Anglistică (ESSE) și al Societății Române de Studii de Anglistică și Americanistică (RSEAS).

Colocviul reuneşte aproximativ 50 de participanţi din prestigioase universităţi din Europa: Franța, Spania, Bulgaria și Ucraina. Vor fi totodată prezenți la eveniment cadre universitare, profesori și cercetători de la prestigioase universităţi din țară: Bucureşti, Constanța, Galaţi, Pitești, Sibiu, Suceava, Timişoara.

Lucrările colocviului se vor desfășura în Clădirea Centrală (sălile 443A, 443B, 444, 454, 336, 447), sub formă de sesiuni de comunicări, precedate de o conferință plenară susținută de Laurent GAUTIER de la Universitatea Bourgogne, Dijon, Franța cu titlul Parallèles/comparables, langue originale/traduite… : s’y retrouver dans le maquis des corpus potentiels pour la traduction économique et financière.

În cadrul Colocviului Internaţional La traduction: théories, pratiques, formations. 20 ansd’enseignement traductologique à l’Université de Craiova (1998 – 2018) /Theories, Practices, Mappingthe Market. 20 Years of Translation Training at the University of Craiova (1998 – 2018) sunt implicați și viitorii specialiști din domeniul traducerii, terminologiei și interpretariatului, care vor participa la un Atelier de formare intitulat Anticipation and Negotiation in Interpreting, animat de Sorin Cazacu, directorul Departamentului de studii anglo-americane și germane, împreună cu Michelle Tomei, lector Fulbright la Facultatea de Litere.

Va fi organizată și o Masă rotundă dedicată formatorilor universitari din domeniul traducerii, terminologiei și interpretariatului. Sesiunile de comunicări vor fi organizate în două secțiuni tematice: Abordare teoretică și practică a traducerii, Didactica traducerii specializate.