Peste câteva zile sună clopoţelul!

0
274

2Puţine zile au mai rămas din vacanţa mare a elevilor, fiindcă pe 11 septembrie – anul acesta – nu pe 15 septembrie, cum eram obişnuiţi, debutează anul şcolar 2017-2018. Ca de fiecare dată, începerea unui nou an şcolar se constituie într-un eveniment de referinţă, pentru fiecare unitate şcolară, fiecare localitate din teritoriu şi, bineînţeles, pentru elevi şi părinţi. Asta se ştie. Întreaga comunitate locală reverberează, la 11 septembrie, regăsindu-se într-o emoţie generală. Se cunoaşte deja structura anului şcolar, durata fiecărui semestru (11 septembrie – 2 februarie 2018; 12 februarie – 15 iunie 2018), întinderea vacanţelor de iarnă (23 decembrie – 14 ianuarie 2018), intersemestrială (3-11 februarie), de primăvară (31 martie – 10 aprilie), precum şi numărul zilelor libere (şapte la număr) prilejuite de sărbătorile importante. Dacă pe „şantierele” reţelei de unităţi şcolare, din Dolj, circa 200 cu personalitate juridică, lucrările de reparaţii, reabilitări şi tot ceea ce ţine de pregătirile curente nu au amplitudinea necesară, deşi ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a atenţionat recent că „nu ar trebui lăsaţi copiii în nicio şcoală neautorizată”, asta însemnând fără avize de securitate la incendii, avize sanitare, mobilier adecvat, în schimb poate fi salutat un ordin al prefectului de Dolj, Dan Narcis Purcărescu (nr. 305/23 august a.c.) privind constituirea echipelor mixte de control pentru verificarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din Dolj în vederea începerii anului şcolar 2017-2018.

1Controlul se va derula în perioada 31 august – 6 septembrie, acoperind toate unităţile de învăţământ preuniversitar, constatările fiind centralizate la ISJ Dolj, care la rândul său va înainta prefecturii Dolj, imediat, o situaţie a disfuncţionalităţilor semnalate, în vederea stabilirii responsabilităţilor menite să ducă la remedierea acestora. Dacă demersul este, cum spuneam, unul lăudabil, şi se repetă an de an, răgazul de timp până la începerea anului şcolar este unul foarte scurt. Nimic nou. Oricum, reprezentantul guvernului în teritoriu, şi colaboratorii săi, probează cel puţin că nu rămân indiferenţi, în febrila perioadă premergătoare deschiderii anului şcolar. Un accent aparte îl pune ordinul menţionat pe stadiul igienizării grupurilor sanitare, al spaţiilor de depozitare a produselor lactate şi de panificaţie, distribuite în cadrul programului „laptele şi cornul”, precum şi a celor destinate servirii mesei pentru clasele pregătitoare. Evident, se urmăreşte şi stadiul aprovizionării cu combustibil solid pentru sezonul rece. Competenţe aparte revin reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Dolj – Control în Sănătatea Publică, care vor verifica, potrivit exigenţelor legislaţiei în vigoare, în vederea autorizării unităţilor de învăţământ. Ordinul prefectului de Dolj este clar. Semnalul a fost, aşadar, dat, deşi toată lumea ştie, privind calendarul, că în curând începe şcoala, şi nimeni, într-o logică elementară, nu trebuie „împins de la spate”, cum se spune, pentru ceea ce trebuie făcut. Problemele legate de distribuirea manualelor şcolare, par a fi rezolvate, sau, în curs de rezolvare, cum am fost asiguraţi.