ANUNT PUBLIC SC TOP CARPET CEANING 2019

0
428
ANUNT PUBLIC

SC TOP CARPET CEANING 2019, titular al proiectului ,,Amplasare utilaje in vederea defasurarii activitatii de spalatorie covoare”, anunta pubicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactuiui asupra mediului, pentru proiectul ,,Amplasare utilaje in vederea defasurarii activitatii de spalatorie covoare”, propus a fi amplasat in Craiova, str Caracal, nr. 107 (fost nr. 161), Dolj.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate   la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr.1, in zilele de Luni-Joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro
    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet APM Doj.