Măsuri de sprijin pentru Compania Naţională a Uraniului S.A

0
92

bani1Compania Naţională a Uraniului S.A. va beneficia de un ajutor de stat de  restructurare, în condiţiile autorizării de către Comisia Europeană şi în baza Planului de restructurare elaborat de companie şi avizat de Ministerul Energiei, acţionar unic al CNU.

Decizia a fost stabilită astăzi printr-un Memorandum adoptat de Guvern şi are scopul să redreseze activitatea economică a companiei.

Planul de restructurare al CNU urmăreşte eficientizarea activităţii companiei într-o perioadă de 5 ani. Documentul cuprinde o serie de măsuri strategice, investiţionale, operaţionale şi financiare, complementare programelor finanţate prin intermediul programelor finanţate de Uniunea Europeană. Costurile necesare implementării Programului de restructurare este de aproximativ 941 de milioane de lei, din care 440,8 milioane reprezintă ajutorul de restructurare.

Instrumentele de acordare a ajutorului de stat vor fi:

Ø  Ajutorul de stat de salvare, care devine parte componentă a ajutorului de restructurare (ajutorul de stat în sumă de 62 milioane de lei aprobat în şedinţa de Guvern din 5 octombrie 2016 prin OUG 65/2016);

Ø  Subvenţie pentru costul de producţie şi pentru realizarea investiţiilor prevăzute în Planul de restructurare;

Ø  Conversia în acţiuni deţinute de statul român a unor creanţe bugetare şi scutirea la plata unor creanţe bugetare.

Perioada de valabilitate a acordării măsurilor de ajutor de stat de restructurare este 2016-2021. Plata ajutorului de stat de restructurare se va realiza în tranşe, în perioada 2017-2022 şi va face obiectul unei corecţii anuale, pe baza costurilor şi veniturilor efective înregistrate de companie.

Ajutorul de stat pentru restructurare se va acorda de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei. Acordarea ajutorului de stat este condiţionată de punerea în aplicare a Planului de restructurare, ce urmează să fie trimis spre aprobare Comisiei Europene.