Încep înscrierile pentru învăţământul profesional

0
70

Elevii care vor să se urmeze cursurile unei şcoli profesionale trebuie să ştie că înscrierile au loc astăzi şi mâine. Potrivit Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, anul şcolar 2014-2015 va fi primul în care învăţământul profesional va avea o durată de 3 ani.  Candidaţii respinşi sau cei care doresc să renunţe la locul ocupat în şcoala profesională se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.

Elevii din clasa a VIII-a au fost informaţi şi consiliaţi privind învăţământul profesional în cadrul acţiunilor “Săptămâna meseriilor” şi “Târgul meseriilor“. Înscrierea se face pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii. Elevul are posibilitatea să înregistreze mai multe opţiuni în fişa de înscriere. Prima etapă are loc în zilele de 26 și 27 mai a.c. Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Conform calendarului, în 28 mai are loc afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a sesiunii de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz. Cea de-a doua etapă se desfăşoară în perioada 27-28 iulie a.c., iar înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, iar în 29 iulie vor fi afişate listele. Ultima etapă de înscriere ale lor în perioada 1-2 septembrie, iar afişarea rezultatelor în 3 septembrie, conform programului publicat de MEN.

Candidaţii respinşi se pot înscrie la o altă şcoală profesională

Pentru a se înscrie, elevii cer la secretariatul şcolii gimnaziale completarea fisei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Depun apoi fișa la şcoala profesională pe care vor să o urmeze. În fişa de înscriere, un elev poate înregistra mai multe opţiuni de calificare profesională, în ordinea preferinţelor. În şcolile profesionale unde numărul elevilor candidaţi este mai mic sau egal cu numărul de locuri oferit, media de admitere la învăţământul profesional va fi calculată că medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţionala susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25%. Dacă firma se implică prin susţinere financiară în formarea profesională a elevilor, atunci poate cere şcolii să organizeze o sesiune de preselecţie a candidaţilor. Elevii care sunt respinşi la preselecţie se pot înscrie la o altă şcoală profesională cu durata de 3 ani care nu a organizat sesiune de preselecţie sau se pot înscrie la învăţământul liceal. În cazul în care numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite de şcoala profesională, atunci se organizează o probă suplimentară de admitere (după sesiunea de preselecţie, în şcolile în care aceasta a fost organizată). Admiterea se va face luând în calcul 70% media de admitere definită mai sus şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

Elevii primesc burse lunare

Avantajul elevilor care optează pentru o astfel de formă de învăţământ este că la finalul studiilor primesc un certificat de competenţă, iar pe perioada celor trei ani de studiu li se acordă burse lunare, de câte 200 de lei. În funcţie de implicare, elevii vor primi o anumită subvenţie şi de la agentul economic cu care încheie un contract, încă de la începutul cursurilor. Pe parcursul celor 3 ani, numărul orelor de pregătire practică va fi egal cu numărul orelor de pregătire pentru cultură generală.  La finalul învăţământului profesional cu durata de trei ani, absolvenţii trebuie să se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale. Examenul este organizat de şcoala, iar probele examenului de certificare se organizează la operatorii economici sau la şcoala care a asigurat formarea profesională în situaţia în care contractele-cadru cu operatorii economic/instituţiile publice partenere prevăd în mod expres acest lucru.