Cine vrea să îi ia locul managerului Amelia Etegan?

1
1410

Pentru activitatea din anul 2017 – pe care, personal, îl apreciază ca fiind cel mai bun din cei 13 la conducerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj – managerul Amelia Etegan a primit calificativul „nesatisfăcător” la evaluarea care avut loc luna trecută. Nedumerirea îi este cu atât mai mare cu cât pentru proiectul de management aprobat pentru perioada 2017-2019 a fost notată cu 9,75! În plus, aprecierea activităţii sale a fost făcută de o comisie pe care o consideră „lipsită de expertiză” şi ai cărei membri sunt în incompatibilitate: cu doi dintre ei au existat, chiar anul trecut, raporturi contractuale remunerate, iar pe cel de-al treilea l-a evaluat, la rându-i, cu ceva timp în urmă! Din acest motiv şi invocând şi vicii de procedură, Amelia Etegan a contestat rezultatul, o nouă evaluare urmând să aibă loc pe 3 mai a.c. Povestea pare cusută cu aţă albă şi nu are ca miză decât scoaterea pe tuşă a managerului Amelia Etegan. Cine vrea să îi ia locul? Rămâne de văzut…

În cadrul unei conferinţe de presă organizate, ieri, la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj, Amelia Etegan şi-a prezentat, pe scurt, activitatea pe 2017 şi pe primul trimestru al acestui an şi a vorbit despre modul defectuos în care s-a desfăşurat recenta evaluare a managementului său. „Raportul de evaluare  a fost depus în data de 14 februarie 2018, el fiind urmat, pe 13 martie 2018, de proba de interviu. În raport au fost surprinse mai multe aspecte, conform legislaţiei”, a precizat Etegan. Nu au fost omise, desigur, cea de-a 24-a ediţie a Festivalului „Maria Tănase” (13-17 noiembrie 2017), campania de cercetare de teren în satele judeţului, parteneriatele cu alte instituţii din Dolj şi Oltenia, dar şi din Bulgaria, proiectul de succes „Dolju-n bucate” ş.a.

Ce i se reproşează managerului

În urma evaluării acestui raport, înregistrat cu nr. 2966/2018, şi a analizării activităţii manageriale, comisia de evaluare avându-i membri pe Oana-Claudia Bică, Gabriela Rusu-Păsărin şi Codruţa-Ivona Florescu i-a acordat nota 6,78. Apreciind rezultatul evaluării ca „nesatisfăcător”, comisia a recomandat încetarea managementului. Schematic, comisia invocă, între altele, „lipsa unor proiecte parteneriale ale CJCPCT Dolj cu comunităţile româneşti din proximitatea judeţului Dolj”, „o comunicare managerială deficitară atât pe orizontală (cu instituţii de acelaşi profil cultural), cât şi pe verticală (cu instituţia căreia i se subordonează)”, „slaba proiecţie a evenimentelor culturale majore în anul imediat următor (2018)”, „Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei este neactualizat”, „lipsa interesului pentru selecţia unor specialişti în domeniu, pentru a putea dezvolta activitatea instituţiei”.

„Verdictul era deja dat în momentul în care am venit la evaluare”

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât, pentru proiectul managerial depus în decembrie 2016 pentru intervalul 2017-2019, Amelia Etegan a fost notată de autoritatea judeţeană cu 9,75, iar la evaluarea finală a managementului din perioada 2014-2016 a primit nota 9,49. „În 10 ani, de când se procedează la astfel de evaluări, nu am luat niciodată note sub 9”, spune Etegan, aflată în funcţie de la 1 aprilie 2005, fiind cel mai longeviv director al C.J.C.P.C.T. Dolj instituţie cu o istorie de 63 de ani. „Probabil verdictul era deja dat în momentul în care am venit la evaluare”, crede aceasta.

Răspunzând punctual observaţiilor comisiei de evaluare, Amelia Etegan a reamintit că aria de competenţă a instituţiei pe care o conduce este judeţul Dolj şi a subliniat, între altele, faptul că la depunerea raportului, în februarie a.c., nu putea detalia activitatea pe 2018 întrucât bugetul instituţiei nu era încă aprobat. „Eu nu mă hazardez! Sunt manager de 13 ani, nu de 3 zile! Dacă nu ai buget, nu poţi să faci. Din acest motiv nu am făcut o prognoză detaliată. În plus, când am negociat bugetul, doamna Oana-Claudia Bică era prezentă, pentru că este vicepreşedinte cu atribuţii economice al Consiliului Judeţean Dolj, deci ştia cum stau lucrurile. Vă pot spune acum că între bugetul estimat şi cel aprobat este o diferenţă de vreo 200 mii lei! Am solicitat 570 mii lei şi am primit 367 mii lei…”, a explicat aceasta. Cât priveşte aducerea unor specialişti în instituţie, ea afirmă că nici o persoană cu studii şi experienţă nu vine să lucreze, pe perioadă nedeterminat, pe un salariu de 1.200-1.400 lei. „Atât câştigă o persoană cu o vechime aici de 32 de ani”, a exemplificat aceasta. Etegan nu numai că îi contrazice pe membrii comisiei, ci chiar îi suspectează de faptul că nu i-au citit raportul de evaluare…

Contestaţie bazată pe vicii de procedură

Drept urmare, a formulat contestaţie, „invocând modul defectuos şi ilegal în care a fost organizată şi desfăşurată evaluarea managementului pe anul 2017”. „S-au încălcat flagrant legea şi Regulamentul de organizare a evaluării”, spune Amelia Etegan. Ea acuză modul de convocare la evaluare (telefonic, fără a i se preciza locul de desfăşurare), faptul că a trebuit „să deducă cine sunt membrii comisiei întrucât nu s-a făcut o prezentare a acestora, iar la evaluare au fost prezenţi şi membrii secretariatului comisiei de evaluare”, faptul că nu a fost lăsată să îşi prezinte raportul de evaluare în faţa comisiei, „pentru că s-a considerat oportun să mi se pună întrebări”, că nu a fost elaborat de comisie „un raport motivat asupra rezultatului obţinut” ş.a. „Am solicitat o copie a acestui raport, dar nu mi s-a dat. La rândul meu, am fost şi sunt membru evaluator în multe comisiei, aşa că ştiu foarte bine legislaţia în vigoare! Acel raport motivat nu este secret!”, a declarat managerul.

Membrii comisiei, în stare de incompatibilitate

Şi mai grav, „membrii comisiei de evaluare a managementului C.J.C.P.C.T. Dolj s-au aflat în stare de incompatibilitate”, afirmă Amelia Etegan, invocând, între altele, Ordinul Ministerului Culturii 2799/2015. Cu Codruţa-Ivona Florescu, director al Palatului Copiilor din Târgu Jiu, managerul C.J.C.P.C.T. Dolj a avut raporturi contractuale în mai 2017: Amelia Etegan a fost invitată să facă parte din juriul Festivalului „Pe fir de baladă”, fiind şi remunerată. Situaţie asemănătoare în cazul Gabrielei Rusu-Păsărin, care a fost plătită, anul trecut, pe bază de contract, de C.J.C.P.C.T. Dolj pentru prestaţia din juriul Festivalului „Maria Tănase”, ca şi pentru coordonarea unui volum editat de instituţie. Pe de altă parte, Oana-Claudia Bică, în prezent vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, a fost de două ori evaluată de Amelia Etegan pe vremea când era manager al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”.

Etegan mai acuză faptul că nu a cunoscut conţinutul dispoziţiei de constituire a comisiei de evaluare, aşa cum ar fi fost normal şi cum, de altfel, s-a întâmplat până acum: „Până în prezent, aceste comisii se constituiau prin hotărâre de Consiliu Judeţean, erau votate de consilieri. Toată lumea ştia cine sunt membrii, eu ştiam că nu am voie să iau legătura cu ei. Era cât se poate de clar. Dacă aş fi ştiut şi acum, puteam să spun că am avut raporturi contractuale şi nu e în regulă… Oricum, este prima dată când se procedează astfel la constituirea comisiei, adică în baza unei dispoziţii… pe ascuns!”. După evaluare, când a intrat în posesia respectivei dispoziţii, Etegan a putut afla şi că Gabriela Rusu-Păsărin este… decan al Facultăţii de Litere din Craiova, după cum se menţiona în document, fapt neadevărat, aceasta fiind doar cadru didactic.

***

„Chiar dacă voi pleca de-aici, o voi face în anumite condiţii!”, spune cu indignare managerul. «Nu îmi convine să îmi spună unele lucruri o comisie lipsită de expertiză. Doamna Gabriela Rusu-Păsărin este cadru didactic la Departamentul de Comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova. Doamna Codruţa-Ivona Florescu este absolventă de Psihologie. Iar doamna Oana-Claudia Bică are studii juridice. 4 ani la conducerea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” îi dau dreptul să evalueze un management de 13 ani? Mai mult, prin lege, dumneaei are atribuţii de control asupra instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Dolj. De când până unde controlăm şi evaluăm în acelaşi timp? Lucrurile acestea nu sunt în ordine…», a afirmat Etegan. Contestaţia depusă i-a fost admisă, managerul C.J.C.P.C.T. Dolj fiind informat că procedura de evaluare urmează să fie reluată pe data de 3 mai 2018. Care este componenţa noii comisii… încă nu se ştie. Însă cu siguranţă, pentru reuşita scoaterii pe tuşă a managerului Amelia Etegan, aceasta va fi mult mai atentă cel puţin la procedură.

1 COMENTARIU

  1. Dupa parerea mea ,aceasta comisie de evaluare este formata din amatori de 3 parale!!!Camelia este mult peste ei ,si ca inteligenta,si ca pregatire …poate ca era mai nimerit,sa fie evaluata aceasta comisie de Camelia…eu asa vad lucrurile!!!

Comments are closed.