Pacienţii din România se vor putea trata în alte state UE

0
150

România va transpune Directiva Europeană 24 din 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor astfel încât pacienţii români asiguraţi se vor putea trata în alte state membre ale Uniunii Europene.

Executivul a aprobat în şedinţa de Guvern Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră. Potrivit acesteia, persoanele asigurate în sistemul de asigurări obligatorii de sănătate din România, care se deplasează într-un alt stat membru UE, pot beneficia de rambursarea contravalorii serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în conformitate cu legislația statului în care se acordă asistența medicală.

În unele cazuri, pentru a beneficia de asistență medicală transfrontalieră pacienţii români vor trebui să obţină o autorizare prealabilă, autorizare eliberată de CNAS sau casele judeţene după caz.

Potrivit Hotărârii aprobate de Executiv, tipurile de asistenţă medicală pentru care se impune autorizarea prealabilă în vederea rambursării costurilor sunt: -PET-CT (tomografie cu emisie de pozitroni) în regim ambulatoriu, servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă şi spitalizare mai mare de 24 de ore pentru următoarele tipuri de tratament (implant sau înlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articulară tumorală, implant segmentar de coloană, bypass coronarian cu/fără investigaţii cardiace invazive și naşterea), medicamente în tratamentul ambulatoriu, pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS.

Rambursarea se realizează în maximum 60 de zile

Rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere se efectuează de către casa de asigurări de sănătate care a întocmit solicitarea de acordare de prevedere bugetară, în lei, în termen de maximum 60 de zile de la data alocării de prevedere bugetară.

Rambursarea se realizează la nivelul  tarifelor și prestațiilor din România şi nu trebuie să depășească contravaloarea în lei a asistenței medicale transfrontaliere achitate de solicitant.Nu se suportă costurile referitoare la contravaloarea serviciilor de cazare şi de călătorie suportate de persoanele asigurate şi costuri suplimentare suportate de persoanele cu handicap din cauza unuia sau a mai multor handicapuri atunci când beneficiază de asistenţă medicală transfrontalieră.

Pacienţii români vor putea beneficia de asistenţă cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră prin intermediul unui Punct Naţional de Contact, ce va funcţiona începând cu luna mai în subordinea CNAS.

Acesta va avea pagină proprie de internet, precum şi numere de telefon, inclusiv gratuite (Tel-Verde), iar informaţiile vor fi disponibile în limba română şi engleză.